Mobilitetsuka - ideer til aktiviteter

Det trenger ikke være ressurskrevende for kommunen å delta på Mobilitetsuka!Mobilitetsuka og Bilfri dag arrangeres 16.-22. september hvert år, for å skape oppmerksomhet rundt miljøvennlig transport i byer og tettsteder. Alle kommuner kan delta, og kravene til å delta er lave. Det trenger ikke å være dyrt eller ressurskrevende. Det er derfor ingen grunn til å vente med å melde seg på! Energiråd Innlandet har her samlet noen ideer til små og store aktiviteter som kan gjennomføres som en del av Mobilitetsuka.

Det eneste kravet som stilles til deltakelse er at kommunen i løpet av året skal gjennomføre et permanent tiltak innen miljøvennlig transport. Dette kan være allerede planlagte tiltak som f.eks. en ny sykkel-/gangvei, bedre tilrettelegging for sykling ved en skole e.l. Ellers er det opp til kommunens å velge hva den gjør. Noen kommuner velger å ha arrangementer i hele perioden, andre velger å gjennomføre aktiviteter bare på lørdagen.

Under finner du en liste over forslag til aktiviteter. En del av disse koster lite både i tid og penger, andre kan kreve mer forberedelser og utgifter. Samarbeid gjerne med andre (nabo)kommuner om å gjennomføre aktiviteter - eller om selve planleggingen. Da kan hver enkelt kommune få mer ut av ressursene.

Lurt å tenke på når dere skal planlegge

Forslag til aktiviteter

Skoler

Kunst og kultur

Kurs og konkurranser

Næringsliv

Det er bare fantasien som setter grenser for hva dere kan gjøre!

Mer informasjon

Sist oppdatert 29. juli 2015

Utskrift

Hva skjer?