Frokostseminar: Kombiløsninger med sol/ved til vannbåren oppvarming

Frokostseminaret tok for seg erfaringer med løsninger som kombinerer sol og ved til oppvarming i boliger med vannbårne oppvarmingssystemer.

Dato: 21. mai 2015
Sted: Jaren
Målgruppe:     Entreprenører, rørleggere, elektrikere, arkitekter og boligeiere

Presentasjoner fra fagdagen

Seminaret er en del av «KOSIBO», et pilotprosjekt om kombinasjon av sol og ved til vannbåren oppvarming i boliger, støttet av Husbankens kompetanseproram.

Sist oppdatert 28. mai 2015

Utskrift

Hva skjer?

Desemberkonferansen

6.-8. des Oslo-Kiel

Bærekraftkonferansen 2018

1. juni 2018 Hurdal

Enovakonferansen 2018

31.-31. jan Trondheim

Klimafestivalen §112

17.-28. jan hele landet