Fagsamling KIcK-nettverket, Grønne innkjøp

Energiråd Innlandet arrangerer i 2017 ulike fagsamlinger gjennom nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. 34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene, er en del av nettverket.

Dato: 25. januar 2017
Sted: Ringebu
Målgruppe:     Innkjøpere, personell som jobber med kravspesifikasjoner innen fagområder som transport, bygg og eiendom, teknisk mv., og andre med interesse for klimavennlige innkjøp.

Presentasjoner

Sist oppdatert 26. januar 2017

Utskrift

Hva skjer?

Bærekraftkonferansen 2018

1. juni 2018 Hurdal

Green Economics

30. mai Oslo