Fagsamling KIcK-nettverket, kommunale energi- og klimaplaner

Energiråd Innlandet arrangerer i 2017 ulike fagsamlinger gjennom nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. 34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene, er en del av nettverket.

Dato: 20. og 21. september 2017
Sted: Lillehammer og Elverum
Målgruppe:     Kommuneansatte som jobber med energi- og klimaplaner og andre interesserte

Presentasjoner

Sist oppdatert 27. september 2017

Utskrift

Hva skjer?

Desemberkonferansen

6.-8. des Oslo-Kiel

Bærekraftkonferansen 2018

1. juni 2018 Hurdal

Enovakonferansen 2018

31.-31. jan Trondheim

Klimafestivalen §112

17.-28. jan hele landet