Klimadag Innlandet + nettverksmøte 2017

På "Klimadag Innlandet 2017" ble det satt fokus på hvordan Innlandet skal nå sine klimamål i åra framover. Siste halvdel av dagen var satt av til Energiråd Innlandets årlige nettverksmøte innen energi og klima for kommuner.

Dato: 27. oktober 2017
Sted: Hamar
Målgruppe:     Politisk og administrativ ledelse + ansatte som jobber med energi og klima i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i Hedmark og Oppland

Presentasjoner

Sist oppdatert 08. november 2017

Utskrift

Hva skjer?

Desemberkonferansen

6.-8. des Oslo-Kiel

Bærekraftkonferansen 2018

1. juni 2018 Hurdal

Green Economics

30. mai Oslo