Kommunal giv for elbil

Mitsubishi i-MievProsjektet GreenDrive er godt i gang på norsk side. Både Elverum kommune og Øyer prøver nå ut elbiler i kommunal virksomhet. Elverum fikk sin elbil overlevert den 5. april, Øyer den 18. april.

Interreg-prosjektet GreenDrive er et samarbeid mellom Energiråd Innlandet, Region Värmland og Gävle Dala Energikontor i Sverige, og støttes av EU, Interreg Sverige-Norge, Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt Eidsiva.

Norsk-svensk samarbeid

GreenDrive skal bidra til at det raskt tas i bruk ladbare elektriske kjøretøyer til erstatning for fossile kjøretøy i stor utstrekning i kommunene i Indre Skandinavia.

Daglig leder i Energiråd Innlandet, Erik Longva, som også er prosjektleder for GreenDrive, sier følgende:

- Transportsektoren er blant de største utslippsfaktorene i Innlandet, og i Norge. Det å gå over til elektrifisert transport, i alle fall der det er praktisk mulig og hensiktsmessig, vil gjøre det lettere for kommunene å nå sine klimamål.

Longva forteller at det nå arbeides med å finne flere pilotkommuner i Norge, og i dag kom den første kommunen i Sverige i gang. Det var Rättvik i Dalarna som fikk overlevert en Volvo C30 fra Dala Energi.

- Tilbakemeldingene så langt er positive fra brukerne.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift