Elbilseminar samlet mange

Elbilseminar HamarTorsdag samlet Energiråd Innlandet nærmere 40 interesserte til elbilseminar med erfaringsutveksling og gode diskusjoner på Fylkeshuset på Hamar. Bakgrunnen for seminaret er det norsk-svenske samarbeidsprosjektet GreenDrive gjennom Interreg.

Prosjektets mål er å bidra til en rask innfasing av elektriske kjøretøy i  kommunal bilpark, og således bidra til reduksjon i klimagassutslipp i indre Skandinavia. Energiråd Innlandet er prosjektleder for GreenDrive. 110 brukere i 15 kommuner har prøvd elbil i tjenesten.

Målet med elbilseminaret var å spre kunnskap og erfaring fra elbilbruk, om ladeinfrastruktur og om innkjøp av elbiler. Både representanter for kommunene og bilbransjen var til stede.

Ved seminarets begynnelse presenterte daglig leder i Energiråd Innlandet Therese H. Karlseng oppmuntrende resultater fra spørreundersøkelser gjort i etterkant av de kommuneansattes elbiltesting.

Gode resultater

Therese H. KarlsengErfaringene viser at 87 % opplever stor eller ganske stor kjøreglede med elbil. 80 % oppgir at rekkevidden er tilstrekkelig i arbeidshverdagen, og hele 95 % synes elbilen var bra eller meget bra. 80 % opplevde rekkevidden som tilstrekkelig, noe som er positivt i våre spredtbygde fylker og län.  71 % opplevde at ladingen av kjøretøyet fungerte tilfredsstillende.

- Dette er veldig oppløftende tall, fastslo Therese H. Karlseng.

Svein Arild Nyhus fra Elverum kommune fortalte at enkelte brukere i barnevernsetaten ikke turte reise ut på lengre turer, mens IT-avdelingen som reiste mange korte turer opplevde elbilen som nærmest perfekt.  Noen usikkerhetsmomenter rundt rekkevidde finnes.

Vanskelig på vinteren?

Roar Antonsen og Linda Sletten fra Lillehammer kommune fortalte om erfaringene fra elbil i hjemmetjenesten gjennom nærmere to år. Vinteren har vært utfordrende, med topografien på Lillehammer og kulde. Lillehammer kommune har benyttet Mitsubishi i-Miev. Piggdekk har hjulpet i forhold til å takle vinterføret. Erfaringene fra Lillehammer kommune vekket engasjementet og interessen blant tilhørerne. Mange var ønsket å vite hvordan elbilen fungerte i forhold til turnustjeneste og vinteren. Luc Martin var ansvarlig for innkjøpene, og fortalte om prosessen bak.

- Vi hadde en innovativ konkurranseform, der vi overførte ansvaret for å løse våre krav og utfordringer til leverandørmarkedet, fortalte Martin.

Tor Yngve Johnsen, eiendomssjef i Åmot kommune, slo fast at ved bruk av elbil må man tenke nytt, ikke fokusere utelukkende på begrensningene en elbil har. Erfaringene fra Åmot kommune var i stor grad veldig positive.

Gabriel Wergeland, Grønn BilGabriel Wergeland gjorde rede for en del av erfaringene Grønn Bil har gjort seg. Wergeland trakk særlig frem Moss kommune som et godt eksempel, hvor innkjøpsreglementet spesifiserer at dersom jobben kan utføres med en nullutslippsbil må kommunen kjøpe det. Dette er mer eller mindre alltid en elbil. De store bykommunene i Norge, som Trondheim, Bergen og Oslo, er nå godt i gang.

- Det viktigste man skal spørre seg om i anskaffelsesprosessen, er å spørre hvor langt kan den bilen gå under verst tenkelige forhold, poengterte Wergeland.

Infrastruktur

Espen Johansen, parkeringssjef i Hamar kommune, med erfaring fra arbeid i trafikketaten i Oslo kommune, redegjorde for fornuftig utbygging av ladeinfrastruktur.

- Vi må identifisere hvor behovet for ladestasjoner er. Kollektivknutepunkt, offentlige bygg og der det handles er gode kandidater, slo Johansen fast.

Seminaret ble avsluttet med en workshop om den totale klimatransportpakken.

Daglig leder i Energiråd Innlandet, Therese H. Karlseng, var godt fornøyd med innholdet og resultatene av seminaret.

- Erfaringsutveksling er et mål i prosjektet, og i dag fikk vi høre om både det som har fungert godt og det som er av utfordringer for kommunene. Det er de som vet hvor skoen trykker. Vi tar med oss dette videre i arbeidet. Kommunene er en av våre viktigste målgrupper for praktisk klimahandling, avslutter Karlseng.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift