Nyhetsarkiv

Nå kan du bygge ditt eget smarthus med VR-teknologi på Energisenteret i Hunderfossen

Bygg ditt eget smarthus med VR-teknologi

27.06.2017

Nå kan du bygge ditt eget smarthus med VR-teknologi på Energisenteret i Hunderfossen. Målet med den nye satsingen er å presentere grønn byggteknologi på en moderne og spennende måte, for å vise hvilke muligheter hver enkelt av oss har til å bidra gjennom en mer klima- og miljøvennlig hverdag. Attraksjonen hadde offisiell åpning fredag 23. juni.

 
Hedmark og Oppland får nesten 20 millioner "klimasats"-midler fra Miljødirektoratet

Nær 20 millioner til klima i Innlandet!

26.06.2017

Hedmark og Oppland får nesten 20 millioner kroner via Miljødirektoratets tilskuddsordning "klimasats". Blant annet er Oppland og Hedmark fylkeskommuner innvilget 950 000 kroner til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Klimavennlige skoler i Elverum, Sør-Odal og Lillehammer er de prosjektene i regionen som får mest støtte; hele 5 millioner hver.

 
Regjeringen innfører forbud mot fossil fyringsolje fra 2020

Forbud mot fossil fyringsolje fra 2020

16.06.2017

Regjeringen innfører et omfattende forbud mot bruk av mineraloje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg. Hensikten er å redusere klimagassutslippene, og blir et viktig bidrag for å nå Norges klimamål frem mot 2030. Mange tusen anlegg må byttes ut, men hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak.

 
Elbilforeningen har laget en undersøkelse for å finne ut hvem som benytter elsykkel

Hvem er elsyklistene i Innlandet?

09.06.2017

Stadig flere kjøper seg elsykkel, men det er gjort lite for å finne ut om hvem syklistene er. Gjennom den første norske undersøkelsen om elsyklistene gjør Norsk elbilforening nå en innsats for å få vite mer om de som sykler på elsykkel. Energiråd Innlandet oppfordrer både nye og erfarne elsyklister i Innlandet til å svare på undersøkelsen. Er du heldig kan du også vinne gavekort fra Merida. 

 
Fem ulike tiltaksveiledere om klimavennlig transport i kommunene er nå tilgjengelig.

Nye veiledere om klimavennlig transport

01.06.2017

Energiråd Innlandet har publisert fem ulike veileder om klimavennlig transport i kommunene gjennom pilotprosjektet «Grønn vei». Disse er nå tilgjengelige for alle som ønsker å lære mer om klimavennlig transport, og hvordan kommunen kan jobbe for en grønnere transporthverdag. Vi håper dette kan være til nytte for mange kommuner, og ønsker lykke til med satsingen på grønn transport.

 
Bygning og himmel iStock

Erfaringsutveksling fra Norge til Litauen

30.05.2017

Energiråd Innlandet har siden 2015 bidratt med kompetanseoverføring til litauiske kommuner innen flere aspekter ved klimavennlige bygg. Fornybar energi, energispare- kontrakter og fjernvarme har stått spesielt i fokus. Prosjektet er nå avsluttet, og har høstet gode tilbakemeldinger fra Litauen. Energiråd Innlandet og flere litauiske kommuner har samarbeidet.

 
Fra høsten 2018 kjører ASKO med hydrogenlastebiler på veiene

Hydrogen på vei inn i norsk tungtransport

22.05.2017

Leverandørselskapet ASKO har en visjon om å bli klimanøytral og bærekraftig. Det betyr at de skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Et av målene er at alle kjøretøyene skal kjøre på 100% fornybart drivstoff innen 2020. I samarbeid med Scania utvikler de markedets første hydrogenlastebiler som skal kjøre på veiene fra høsten 2018.

 
earth 159132 640

Satser mot ei grønn framtid i Oppland

15.05.2017

Dersom du sitter på en god, grønn idé, kan du motta inntil 250 000 kroner. Gjennom satsingen "Grønn framtid - midler til bærekraftig næringsutvikling", har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017. Midlene skal gå til utvikling av idéer med klima- og miljøgevinst og kommersielt potensial. Både enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler.

 
Bli med på årets Sykle til jobben-aksjon!

Får støtte til årets Sykle til jobben-aksjon

08.05.2017

Sykkelbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer samt Elverum og Kongsvinger kommune dekker deltakelse i årets "Sykle til jobben"- aksjon for sine innbyggere. Gjennom konkurransen motiveres deltakerne til å være mer aktive, og som en konsekvens av dette kjører de også mindre bil. Dette er med andre ord en vinn-vinn-situasjon for alle! Vi foppfordrer deg til å delta.

 
Mobilitetsuka 2017

Meld på kommunen til Mobilitetsuka 2017!

02.05.2017

I september er det igjen klart for den europeiske Mobilitetsuka og Bilfri dag. Vi oppfordrer alle kommunene i Hedmark og Oppland til å melde seg på årets arrangement! Som hjelp har vi laget en liste over mulige aktiviteter kommunen kan gjennomføre. Alle kommuner er invitert til å delta på arbeidsmøte i regi av Statens vegvesen Vegdirektoratet 23. mai.