Nyhetsarkiv

Utlysningen for Klimasat 2018 har nå kommet. Vi oppfordrer alle kommuner til å bruke muligheten til å få støtte til sine gode klimatiltak!

Ny Klimasats-utlysning

08.11.2017

Miljøverndepartementet har nå kommet med informasjon om neste søknadsrunde for Klimasats, med frist 15. februar 2018. Som tidligere kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte til tiltak som reduserer klimagassutslipp eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. Bruk muligheten til å få støtte til spennende og ambisiøse klimatiltak!

 
Diskusjonen gikk livlig i de ulike gruppene på nettverksmøtet for kommuner i Innlandet 27. oktober (foto: Energiråd Innlandet).

Årlig nettverksmøte for kommuner

06.11.2017

27. oktober var det igjen tid for det årlige nettverksmøtet innen energi og klima for kommuner i Innlandet. Her fikk deltakerne både nyttige faglige innspill og god tid til å drøfte felles utfordringer og tiltak. Det ble også mulighet til å komme med oppfordringer til fylkene, fylkesmennene og staten om hva kommunene trenger støtte til i klimaarbeidet.

 
Stortingsrepresentant Ivar Odnes fra Oppland Senterparti var første innleder på Klimadag Innlandet 2018 (foto: Energiråd Innlandet).

Spennende «Klimadag Innlandet»!

06.11.2017

Over 70 personer var samlet på Ringsaker siste fredagen i oktober for å høre hvordan regionale ledere mener at Innlandet skal nå sine klimamål i årene framover. De fikk presentert en rekke spennende innlegg med fokus på både utfordringer og muligheter. Samarbeid, ambisjoner og bred deltakelse var stikkord som ble trukket fram.

 
Energiråd Innlandet arrangerer klimadag Innlandet 27. oktober 2017

Velkommen til "Klimadag Innlandet"!

03.10.2017

Energiråd Innlandet inviterer til en spennende og variert «klimadag» 27. oktober for å sette fokus på klimaarbeidet i Innlandet. Programmet er todelt. Første del tar for seg utfordringer og løsninger knyttet å nå klimamålene i regionen. På ettermiddagen avholdes det årlige klimanettverksmøtet for kommunene.

 
Samlingene om energi- og klimaplaner trakk mange deltakere fra både Hedmark og Oppland (foto: EI)

Interessante samlinger i Elverum og Lillehammer

26.09.2017

Energiråd Innlandet, i samarbeid med Fylkesmennene i Oppland og Hedmark, ønsker å bistå kommunene i Innlandet i arbeidet med revisjoner av energi- og klimaplaner, og holdt derfor i forrige uke to fagsamlinger om prosess og innhold i slike planer. Den ene ble holdt på Lillehammer 20. september og den andre på Elverum 21. september.

 
Enova gir støtte til hurtiglader for elbil til alle kommuner med færre enn to hurtigladere

Kommunen kan få støtte til hurtiglader for elbil

22.09.2017

Enova ønsker å gjøre elbilen til reelt alternativ for flere, og støtter nå bygging av hurtigladestasjoner i kommuner hvor det finnes færre enn to hurtigladere fra før. Støtten gis etter førstemann-til-mølla prinsippet. Totalt 24 kommuner i Hedmark og Oppland har færre enn to hurtigladere, og kan søke. Se hvilke kommuner det gjelder her, og hvordan man søker.

 
Enova er igang med støtteordning for konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg

Støtte til innovative løsninger i bygg

07.09.2017

Enova er nå i gang med en ny runde hvor de gir støtte til konseptutredning for energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem. Neste søknadsfrist er 1. november. Støtten går til å utrede bruken av innovative energiløsninger i en tidlig fase for et konkret prosjekt. Gjør de riktige grepene i prosjektets tidligfase, oppfordrer Enova.

 
Fra 21-24 august 2017 var Energiråd Innlendet og Kunnskapsbyen Lillestrøm på rundtur i Innlandet med el- og hydrogenbiler (foto: EI)

Innlandsturné med fossilfrie biler

31.08.2017

Fra 21. til 24. august gjennomførte Kunnskapsbyen Lillestrøm og Energiråd Innlandet en informasjonsturné i Innlandet med visning og prøvekjøring av el- og hydrogenbiler. Syv ulike kommuner ble besøkt, og 1000 kilometer tilbakelagt med de fossilfrie bilene. Målet var å vise at bilene er godt egnet også utenfor byen, over fjell og under ulike kjørefohold.

 
Delegasjonen fra Innlandet fikk omvisning i Kristiansand på elsykler (foto: EI)

Fengende studietur om energi- og klimatiltak

25.08.2017

Energiråd Innlandet arrangerte forrige uke studietur for politisk og administrativ kommunal ledelse i Innlandet, i forbindelse med Arendalsuka 2017. Hensikten med turen var å inspirere kommunene i Innlandet til hvordan å implementere energi- og klimapolitikk i kommunens virksomhet. Deltakerne deltok på en rekke interessante seminar.

 
Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. september

Tilskuddsordning for økt sykling

18.08.2017

1. september er søknadsfristen for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å søke om statlig støtte til tiltak for økt sykling. Dette er fjerde gangen det skal deles ut midler fra denne tilskuddsordningen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende.