Nyhetsarkiv

EI logo

Avvikling av Energiråd Innlandet

09.03.2017

Etter en pågående dialog mellom eierne i Energiråd Innlandet er det nå bestemt at prosjektet ikke videreføres etter 2017. Eidsiva var initiativtaker til etableringen av Energiråd Innlandet, og eier selskapet sammen med Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Nå sendes stafettpinnen videre i håp om arbeidet med energi og klima i Innlandet fortsetter.

 
Krzysztof Kusnierik fra Nibio viste frem fremtidens teknologi i landbruket (foto: EI)

Viktige klimatilpasninger i landbruket

08.03.2017

Tirsdag 7. mars ble det holdt et fagseminar på Lena-Valle videregående skole om hvordan landbruket kan tilpasse seg et klima i endring. Gode foredragsholdere belyste flere sider av temaet og ga opplysende informasjon til deltakerne. Seminaret ble avsluttet med en omvisning på landbruksskolens nye fjøs på Prestseter.

 
Hus med solfanger

Bli med i pilotprosjekt om solceller i Innlandet

01.03.2017

Eidsiva Marked ønsker å undersøke muligheten for å bringe solceller til Innlandet i stor skala, og inviterer derfor deg eller din bedrift til å delta i et pilotprosjekt om solcelleinstallasjoner i Innlandet. Gjennom prosjektet kan du få et nøkkelferdig solcellepanel på taket ditt til en rimelig penge. NB: Søknadsfristen er satt til 5. mars.

 
Earth Hour 60 logo

Bli med på Earth Hour 2017

27.02.2017

Lørdag 25. mars arrangeres Earth Hour 2017 for ellevte gang verden over. Vi oppfordrer kommuner, bedrifter og privatpersoner til å skru av lyset én time fra kl. 20.30 denne kvelden for å markere felles innsats mot klimaendringene. Rekordmange deltok på verdensbasis i 2016, og vi håper dette blir nok et rekordår. Delta i kampanjen du også!

 
Økende interesse for klima i Innlandet

Økende interesse for klima i Innlandet

24.02.2017

Det er søkt om i overkant 53 millioner til klimaarbeid i Innlandet via Miljødirektoratets tilskudds- ordning «klimasats». Kommuner over hele landet kan søke om støtte og få en bit av den nasjonale potten på 150 mill. Hedmark og Oppland hadde en solid økning fra i fjor på antall innsendte søknader, og viser at det er spennende klimaarbeid på gang i regionen.

 
Fagdag om klimavennlig areal- og transportplanlegging (foto: EI)

Klimavennlig areal- og transportplanlegging

17.02.2017

Energiråd Innlandet holdt denne uka to fagsamlinger med temaet klimavennlig areal- og transportplanlegging. Samlingene bidro til erfaringsutveksling på tvers av kommunegrenser, og ble holdt på Ringebu og Koppang. Samlingene rettet seg mot kommuner i Innlandet som deltar i nettverket KIcK – klimavennlige Innlandskommuner.

 
Elisabeth Krokeide

Ny daglig leder i Energiråd Innlandet

13.02.2017

Elisabeth Krokeide har overtatt som ny daglig leder i Energiråd Innlandet. Krokeide tiltrådte stillingen 1. februar 2017. Hun er også ansatt som prosjektdirektør i Eidsiva Vekst, og hadde bred erfaring fra industri og finans før hun kom til kraftbansjen i 2003. Krokeide ser frem til å bidra inn i selskapets arbeid på energi og klima.

 
Olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: EI

Bedrifter kan få støtte til å kjøpe klimabiler

03.02.2017

Under Enovakonferansen i Trondheim denne uken annonserte Enova et nytt støtteprogram til virksomheter som kjøper elbiler og hydrogendrevne kjøretøy. Bedrifter som skal ha nye produkter ut på markedet kan også få støtte. Dette kan bidra til økt elbilsalg i proffnæringen, og være begynnelsen på slutten for fossil transport, mener Zero. 

 
Fagsamling Grønne Innkjøp på Ringebu (foto: EI)

Informativ fagsamling om Grønne innkjøp

26.01.2017

Bruk av klimakriterier i offentlige anskaffelser var fokus under Energiråd Innlandets fagsamling Grønne innkjøp på Ringebu 25. januar. Dette var den første samlingen i nettverket KIcK – «klimavennlige Innlandskommuner», og deltakerne fikk informasjon og konkrete tips til hvordan de kan ta i bruk ny lov om offentlige anskaffelser.

 
Bolystforum på Hamar (foto: EI)

Stor interesse for grønn boligutvikling

24.01.2017

Hamarregionen Utvikling i samarbeid med flere kommuner på Hedmark, arrangerte Bolystforum med fokus på grønn boligutvikling i Innlandet. Forumet skapte stor interesse for framtidsrettede løsninger og miljøvennlig bygging. Flere klimavennlige prosjekter ble presentert, og mer enn 65 personer var samlet på Gregers bar på Hamar.