Nyhetsarkiv

Isbanekjøring på Tretten (foto: EI)

Bånn gass på glatta med klimabiler

20.01.2017

Fredag 20. januar ble en rekke klimabiler prøvekjørt på isbanen på Tretten i Gudbrandsdalen. Her kunne skeptikere få testet ut sine fordommer om at klimabiler fungerer dårlig på norsk vinterføre, og få faglig påfyll om el- og hydrogenbiler i vegtrafikken i Innlandet. Dette ble et fulltegnet arrangement med stor begeistring blant bilentusiastene.

 
Fyllestasjon for biogass på Hamar. Foto: Karine Bogsti, Sirkula

Åpning av biogasstasjon på Hamar

11.01.2017

Torsdag 5. januar åpnet gjenvinningsstasjonen Sirkula en biogasstasjon på Hamar. Stasjonen skal i første rekke tanke Sirkulas 13 flunkende nye renovasjonsbiler. Det er en stor miljøgevinst å bruke biogass som drivstoff, og stasjonen er åpen for alle. De som ønsker å benytte kortreist og klimanøytral biogass som drivstoff er velkomne til å tanke.

 
Frem til 23.mars kan ungdomsskoleelever i hele Norden delta i Klimaduellen - det nordiske plastkappløpet

Bli med og sett plasten på plass

04.01.2017

Frem til 23. mars kan elever i hele Norden delta i Klimaduellen – Det nordiske plastkappløpet og sette fokus på utfordringene med plastikk i naturen. Klassen får tilgang til nytt undervisningsmateriale, og er man heldig vinner klassen 6000 kr. Konkurransen er gratis og arrangeres av Nordens største undervisningsportal, Norden i skolen. 

 
Miljødirektoratet øker potten for klimasatsmidler til 150 mill. i 2017

150 mill. i støtte til kommunene

21.12.2016

Miljødirektoratet har nå informert om at det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddsordningen "Klimasats" i 2017. Dette er en økning på 50 millioner fra 2016. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, enten alene eller i samarbeid med andre.

 
Fra 1. januar 2017 skal man kun bygge etter de nye reglene

Nå kommer det strengere energikrav

21.12.2016

1. januar 2016 ble det innført endringer i energireglene fra byggteknisk forskrift (TEK10). Byggeiere kunne i en overgangsperiode på ett år velge mellom gammel og ny forskrift for nybygg. Fra 1. januar 2017 skal man bygge kun etter de nye reglene. La oss ta et kjapt blikk på de viktigste endringene som kommer.

 
Lurer du på om klimabiler er like gode som fossildrevne biler på vinterføre? Nå har du anledning til å teste ut dette i praksis!

Test klimabiler på isbane!

19.12.2016

20. januar kan du teste ut hvordan klimabiler oppfører seg "på glatta"! Green Drive Region arrangerer prøvekjøring av klimabiler på isbane, spesielt rettet mot kommuner og kommunale virksomheter som vurderer anskaffelse av el-, plug in-hybrid- eller hydrogenbiler. Meld deg på innen 13. januar, det er begrenset antall plasser!

 
Gaiagrenda i Alvdal skal bestå av "pustende boliger" (foto: Gaia Homes)

Økogrend med utradisjonelle boliger

14.12.2016

Bærekraftige bygg er et tema som vies stadig mer interesse i Norge. Flere initiativ som for eksempel økolandsbyen i Hurdal har vist at det er mulig å bo og leve på en bærekraftig måte. I Alvdal i Hedmark har det blitt satt i gang et økogrendprosjekt med spennende idéer som det er verdt å følge med på. Blant annet skal økogrenda bestå av runde, "pustende" hus.

 
Ingrid Nytun Christie i Energiråd Innlandet fortalte om relevante prosjekter og ga søknadstips til klimasats (foto:EI)

Nettverkstreff om energi og klima

13.12.2016

Inspirasjon og deling av erfaringer rundt neste rundes «Klimasats»-søknader var hovedtema på årets nettverksmøte innen energi og klima for kommunene i Innlandet. Deltakerne fikk også høre om spennende planer og tiltak på området i regionen. Samlingen ble arrangert på Hamar, og inviterte til julestemning med varm gløgg, pepperkaker og julelunsj.

 
Tora Marie Hveem Kjølseth og Marius Kristiansen er positive til den nye studieretningen på Lena-Valle videregående (foto: Lena-Valle videregående skole)

En studieretning for framtida

07.12.2016

- Du skal velge energi- og miljøfag fordi det er viktig for framtida, og du er garantert jobb. Alle trenger deg, konstaterer Tora Marie Hveem Kjølseth. Lena-Valle videregående tilbyr nå en 3-årig videregående utdanning med fokus på realfag, energi- og klimaspørsmål. Etter tre år har man tilegnet seg spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag.

 
Marit Braastad har installert solfangere på egen bolig (foto: EI)

Spennende klimasafari

02.12.2016

En god dose inspirasjon, idéer til gode klimatiltak samt trigget nysgjerrighet var noe av det deltakerne reiste hjem med etter at Fylkesmannen i Oppland 30. november arrangerte «klimasafari» i samarbeid med klimapådriveren på Hadeland. Formålet var å formidle erfaringer og gi nye idéer og inspirasjon til neste utlysningsrunde for "klimasats" som har søknadsfrist 15. februar 2017.