Nyhetsarkiv

En rekke aktører i Hedmark står bak initiativet om å kåre fylkets klimabonde 2016

Kårer Hedmarks beste klimabonde

17.08.2016

Kjenner du en bonde i Hedmark som tenker klimatiltak i hverdagen? Landbruket står for en stor der av klimagassutslippene i Innlandet. For å sette fokus på dette har regionale aktører bestemt seg for å kåre Hedmarks beste klimabonde 2016. Frist for å melde inn kandidater er 20. september.

 
Både Eidsiva Energi og Stange Energi satser nå på solenergi som eget område (foto: iStock).

Satser på sol i Innlandet!

14.08.2016

Både Eidsiva Energi og Stange Energi har nå planer om å satse på solenergi. Eidsiva planlegger å bygge regionens første solcellepark med private medeiere, mens Stange innleder sin satsing med å montere solceller på eget bygg allerede i sommer. Sol er også tema for to svensk-norske prosjekter der aktører fra Innlandet deltar.

 
Ung@miljø 2016 arrangeres på Lena-Valle videregående skole 20. oktober.

Allsidig program på Ung@miljø 2016

11.08.2016

Programmet på Ung@miljø 2016 - årets klima- og bærekraft-konferanse for ungdom i Innlandet - er nå klart. Vi byr på et faglig sterkt program med spennende foredrag og klimaquiz med premier. Målet med konferansen er å gi ungdom økt kompetanse om hva de selv kan bidra med for et bedre klima.

 
Energiråd Innlandet søker etter engasjerte kommuner til å støtte søknader for to EU-prosjekter (foto: Pixabay)

Søker kommuner til klimaprosjekter

10.08.2016

Energiråd Innlandet søker etter engasjerte kommuner som vil støtte en søknad og senere dra nytte av et EU-prosjekt innen energi- og klimaplanlegging eller elbilsatsing. Interesserte kommuner må melde fra i rimelig tid før utgangen av august.

 
Eidsiva Energi og Gudbrandsdalen Energi er de to norske partnerne bak Innlandets første vindkraftverk (foto: Pixabay)

Bygger Innlandets første vindmøllepark

10.08.2016

Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi har besluttet å bygge Innlandets første vindmølleanlegg i samarbeid med et tysk energiselskap. Planen er at Raskiftet vindkraftverk med 31 vindturbiner i Trysil og Åmot skal settes i drift i 2018.

 
Høgskolen i Hedmark tilbyr fra høsten 2016 et spennende deltidsstudium innen grønt entreprenørskap (foto: Pixabay)

Studér grønt entreprenørskap!

09.08.2016

Høgskolen i Hedmark tilbyr fra i høst et nytt og spennende deltidsstudium i grønt entreprenørskap. Er du interessert i å arbeide med nyskapning og forretningsutvikling med fokus på bærekraft, kan dette være noe for deg. Søknadsfrist er 15. august.

 
Kreative og fleksible løsninger for bærekraftige byer er tema for et nytt prosjekt dekket av Forskningsrådet (foto: Pixabay).

Prosjekt om fleksible og bærekraftige byer

19.07.2016

Energiråd Innlandet deltok i januar på Forskningsrådets Idelab «byer som virker». Dette ledet til et nytt og spennende prosjekt som skal ta for seg bærekraftig byutvikling. Målet er å overføre kreative og fleksible løsninger for bærekraft fra utlandet til norske byer.

 
Hender rundt jordklode

Oppland klimanøytralt innen 2025

04.07.2016

15. juni vedtok Fylkestinget i Oppland at fylket skal være klimanøytralt innen 2025. Dette er en ambisjon som strekker seg enda lenger enn de nasjonale målene. Samtidig ble ny planstrategi for de neste fire årene vedtatt; også denne med en tydelig grønn profil.

 
Hele to av tre kommuner i Innlandet ønsker å jobbe i nettverk for å få økt fokus og samarbeid rundt energi- og klimaarbeid (foto: Pixabay).

Klima-KIcK til Innlandskommunene!

27.06.2016

Oppland fylkeskommune leverte forrige uke en søknad til Miljødirektoratet om å starte et kommunenettverk med klimafokus, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Energiråd Innlandet. Responsen på initiativet har vært overveldende. – Gledelig og inspirerende, er reaksjonen fra de to fylkeskommunene.

 
Erfaringer fra Hurdal Økolandsby var noe av det som sto på agendaen på møtet på Hamar.

Samler krefter for flere økolandsbyer i Innlandet

22.06.2016

Initiativtakere som ønsker å starte økolandsbyer i Innlandet var samlet på Hamar sist uke for å diskutere utfordringer rundt slike etableringer. Energiråd Innlandet sto bak initiativet, som har sitt utspring i to tidligere arrangement med økolandsby i fokus.