Nyhetsarkiv

Lars BJelvin, fagansvarlig merkevare i Eidsiva, tester VR-utstyr hos Making View på Hamar (foto: Jan Åge Hammershaug, Energisenteret).

VR-sug i magen på Energisenteret

04.05.2016

Neste år kan du bygge ditt eget smarthus med VR-teknologi på Energisenteret i Hunderfossen. Målet med satsingen er å presentere grønn byggteknologi på en moderne og spennende måte, for å vise hvilke muligheter hver enkelt av oss har til å bidra gjennom en mer klima- og miljøvennlig hverdag.

 
Det utlyses nå 18 millioner i støtte til pilotanlegg innen biogass. Innovasjon Norge administrerer midlene (foto: Pixabay).

18 millioner til biogassprosjekter

28.04.2016

Regjeringen har satt av 18 millioner kroner til pilotanlegg for biogass. Både nyetableringer og ombygging av eksisterende anlegg støttes. Søknadsfristen er 1. juni. Målet med midlene er reduserte klimagassutslipp og innhenting av erfaringer om biogassproduksjon fra andre råstoff en våtorganisk avfall fra husholdninger.

 
Flere kommuner i Innlandet dekker i år deltakelse for sine innbyggere i Sykle til jobben-aksjonen (foto: iStock).

Støtter deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen

22.04.2016

Sykkelbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer samt Elverum kommune dekker deltakelse i årets "Sykle til jobben"-aksjon for sine innbyggere. Gjennom konkurransen motiveres deltakerne til å være mer aktive, og som en konsekvens av dette kjører de også mindre bil. Dette er med andre ord en vinn-vinn-situasjon for alle!

 
Det kommunale energiselskapet Falu Energi og Vatten satser på ladeinfrastruktur som eget forretningsområde (foto: Falu Energi & Vatten).

Gode klimahistorier: Satser på el og hydrogen

21.04.2016

Gjennom en storstilt satsing på både el og hydrogen skal Skedsmo kommune redusere sine klimagassutslipp med 35 % innen 2020, sett i forhold til 1991. I Falu kommune i Sverige satser energiselskapet på å bli markedsledende på ladeinfrastruktur.

 
Grønn Byggallianse har nå lansert en veileder og et tipshefte om forenkling av tekniske anlegg i bygg (foto: Grønn Byggallianse).

Veiledere om forenkling av tekniske anlegg

16.04.2016

Kompliserte tekniske anlegg blir ofte et problem fordi de ikke fungerer som de skal. Med enklere systemene kan dette unngås, samtidig som det gir mer kostnadseffektive og klimavennlige bygg. Grønn Byggallianse har utarbeidet to veiledere som viser muligheter og begrensninger i forenkling.

 
Dette huset representerer den spede begynnelsen for det som ble Norges første økolandsby i Hurdal (foto: Energiråd Innlandet).

Workshop om bærekraftige samfunn

13.04.2016

Rundt 50 personer med variert bakgrunn deltok sist uke på en workshop i Hurdal økolandsby. Målet var å komme fram til hvilke hovedelementer som er viktigst når man skal utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Utfordringer og tiltak for å møte disse ble også drøftet.

 
Erfaringer fra Norges første økolandsby i Hurdal var en sentral del av seminaret om bærekraftige samfunn (foto: Energiråd Innlandet).

Hvordan bygge bærekraftige lokalsamfunn?

06.04.2016

Hurdal kommune har hatt stor suksess med økolandsbyen som er under utvikling. 5. april delte kommunen og deres samarbeidspartnere erfaringene de har gjort seg har gjort i dette utviklingsarbeidet. De nærmere 50 deltagerne fikk også prøvd ut sine egne ideer i en kreativ workshop.

 
ENØK- og ENSAMB-prosjektene i region Sør-Østerdalen ble avsluttet høsten 2015. Resultatene er bedre enn målsettingene, med energisparing opp mot 33 prosent.

Vellykkede ENØK-prosjekter i Sør-Østerdal

01.04.2016

Høsten 2015 ble to store prosjekter om energisparing i bygg avsluttet i Sør-Østerdalregionen. Resultatet er en overoppfyllelse av målsettingene. EPC-kontrakter og kompetanseheving hos driftspersonell har vært sentralt for å oppnå dette.

 
Hedmark fylkeskommune utlyser på ny midler til etablering av normalladere for el- og hybridbiler, med søknadsfrist 1. mai (foto: Energiråd Innlandet).

Ny utlysning til ladestasjoner i Hedmark

31.03.2016

Nå er det på ny mulighet til å få støtte til etablering av ladestasjoner for elbiler og ladbare hybrider i Hedmark. Kommuner, borettslag, idrettslag, skoler og overnattingssteder kan søke om tilskudd. Fristen er 1. mai. Tilskuddsordningen skal bidra til økt bruk av lavutslipps- og nullutslippsbiler i fylket.

 
I slutten av februar åpnet Norges hittil grønneste dagligvareforretning på Elverum (foto: Norgesgruppen).

Klimavennlig butikk i tre

16.03.2016

I slutten av februar åpnet Norges hittil grønneste dagligvarebutikk i Elverum. Materialvalg og ny energiteknologi bidrar til klimagassutslippet kuttes med 50 prosent i forhold til en tilsvarende butikk. Elektrisiteten kommer i hovedsak fra egne solcellepaneler. Godt inneklima og bedre kundeopplevelse er noen av «bieffektene» ved investeringen.