Fagdag: Transport i energi- og klimaplaner

Fagdagen tar for seg revisjon av energi- og klimaplaner med spesielt fokus på transport12. mars arrangerer Energiråd Innlandet fagdag om revisjon av energi- og klimaplaner med fokus på transport. Målsettingen med dagen er å spre erfaringer og kunnskap om målsettinger, aktiviteter og muligheter i planarbeidet. Alle som jobber med energi- og klimaplaner i kommunene i Innlandet er velkomne til å delta.

Mange kommuner er i gang med eller skal snart igangsette revisjon av sin energi- og klimaplan. Hvert område har sine utfordringer, og denne fagdagen setter fokus på transport.

Transport står alene for over halvparten av klimagassutslippene i Innlandet, og er derfor et svært viktig område i klimaarbeidet. Kommunene har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegge for praktiske og klimavennlige transportløsninger.

Erfaringsoverføring og ideutveksling

Deltakerne vil få nyttige erfaringer og innspill fra kommuner som har kommet langt i prosessen med energi- og klimaplanen, og fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Gjennom workshop vil det også bli mulig å diskutere egne erfaringer og utfordringer med foredragsholdere og øvrige deltakere.

Arrangementet er rettet mot alle som er involvert i arbeidet med kommunens klimaplan, både på politisk og administrativt nivå.

Presentasjon av dataprogram fra KS

KS har utviklet egne dataverktøy KOMPLETT og KVIKKT til bruk i arbeidet med energi- og klimaplaner. Disse vil bli presentert på fagdagen.

KVIKKT kan brukes til kvantifisering av effekten av lokale klimatiltak, og utprøving i en rekke kommuner viser at potensialet for utslippskutt i kommunene er større enn tidligere antatt.

KOMPLETT er et planverktøy som gir kommunene en veiledning gjennom hele prosessen for utarbeidelse og revidering av en klima- og energiplan, og er utviklet i samarbeid mellom KS og Enova. Målet er at det skal bli vesentlig enklere å lage energi- og klimaplaner.

Mer informasjon

Fagdagen er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 11. februar 2015

Utskrift

Hva skjer?