Fagdag: Revisjon av energi- og klimaplaner - transportsektoren

Fagdagen tok for seg revisjon av energi- og klimaplaner med fokus på transport. Deltakerne fikk nyttige erfaringer og innspill fra kommuner som har kommet langt i denne prosessen, og muligheten for å diskutere egne ideer og utfordringer med foredragsholdere og øvrige deltakere.

Dato: 12. mars 2015
Sted: Elverum
Målgruppe:     Alle som er involvert i arbeidet med kommunens energi- og klimaplan spesielt innen transport, både på politisk og administrativt nivå

Presentasjoner fra fagdagen

Fagdagen er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 21. april 2015

Utskrift

Hva skjer?