Energiske aktiviteter for barnehager og skoler

Mange aktiviteter for barn og unge kan vinkles mot energi og klima (foto: iStock).Bare fantasien setter grenser for hvilke aktiviteter som kan knyttes til energi og klima. Det finnes mange gode prosjekter og aktiviteter som er gjennomført i skoler og barnehager i Norge. Her kan du finne inspirasjon til å sette i gang egne tiltak.

Alle alderstrinn

Barnehage

Grunnskole

  • Bruk Energiutfordringen. Enovas digitale læringsverktøy tilpasset 5.-7. skoletrinn, med ferdig undervisningsomlegg om energi, energibruk og dagens klimautfordringer. Fokus på refleksjon, kritisk tekning og løsninger for framtiden.
  • Foredrag av Miljøambassadørene. Miljøambassadørene besøker gratis ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet med miljøforedraget "Generasjon Grønn", med fokus på dagens klimautfordringer og hvordan unge kan være en del av løsningen. I regi av Miljøverndepartementet
  • Delta i Beintøft. Beintøft er en årlig konkurranse for barneskoleklasser med mål å få flest mulig elever til å sykle, gå eller kjøre kollektivt til skolen. I tillegg til nasjonal premie oppfordres kommunene til å sette opp lokale premier.
  • Strømsparegris-prosjekt på skolen. For skoler og barnehager.
  • Meld på klassen til Oppfinnermessa. Oppgaver og konkurranse som gir inspirasjon til elever i grunnskolen innen realfag.
  • Bli energidetektiv og sjekk skolens energibruk. La elevene registrere strømforbruket på skolen og hjemme.
  • Bli Miljøagenter (tidl. Blekkulf). Miljøvernorganisasjon for barn med mål å skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser.
  • Delta i Nysgjerrigper. Årlig forskningskonkurranse for barn og unge i regi av Forskningsrådet.

Videregående skole

  • Young Reporters for Environment. For videregående skole og 9.-10.klasse. La ungdommene jobbe som miljøjournalister.
  • Foredrag av Miljøambassadørene. Miljøambassadørene besøker gratis ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet med miljøforedraget "Generasjon Grønn", med fokus på dagens klimautfordringer og hvordan unge kan være en del av løsningen. I regi av Miljøverndepartementet.

 

Sist oppdatert 14. juli 2015

Utskrift