Ressurser om energi og klima for skoler og elever

Barn og unge er nysgjerrige og vitebegjærlige (foto: iStock).Barn og unge er nysgjerrige og vitebegjærlige. Det finnes en rekke internettsider med informasjon om energi og klima rettet mot denne målgruppen. Mange av dem har også eget materiell tilrettelagt for lærere til bruk i undervisningen.

 • Energiutfordringen. Undervisningsopplegg tilpasset 5.-7. skoletrinn.
 • Klimaendringer kjenner ingen grenser! Magisk, nettbasert klasserom med undervisningsopplegg for 5.-9. trinn. Oppfyller kompetansemål i samfunnsfag, naturfag og RLE.
 • Ung.no - miljø. Informasjonsside om miljø og klima for ungdom.
 • Klimafilm.no. Innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer, tilhørende oppgaver og forslag til flere fagressurser. For ungdomsskole og videregående sko.e
 • VitenWahl. "Vitenshower" Andreas Wahl sin side med eksempel på eksperimenter man kan gjennomføre, bøker og andre verktøy som kan brukes i undervisningen.
 • Kraftskolen. Filmer, oppgaver og undervisningsmateriell om energi fra Statkraft.
 • LOOPs miljøskole - lær om gjenvinning og kildesortering. Undervisningsopplegg tilpasset barnehager, alle grunnskoletrinn og videregående skole. Videofilmer for videregående trinn basert på lærerplanen er samlet på Gjenvinningsskolen.
 • Nysgjerrigper. Artikler for barn om forskning og vitenskap innen ulike fagområder.
 • Miljølære - forslag til en rekke energiske aktiviteter. Tilpasset undervisning og læremål for ulike klassetrinn med veiledningsmateriell og registreringsskjemaer.
 • Energiveven. Informasjon om bioenergi for ungdomsskole og videregående skole.
 • Naturfag.no. Ressursside for lærere som underviser i naturfag. Undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser.
 • Naturfagsenteret - nasjonalt senter for naturfag i opplæring. Kurs, nettverk og ressuser for lærere på alle nivå fra barnehage til videregående skole. 
 • Viten.no. Læringsressurser i naturfag, for ungdomsskole og videregående skole.
 • Putsj. Miljømagasin for ungd.
 • Klimaheftet – Alt henger sammen med alt. Arbeidshefte for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole for å inspirere til å ta dagsaktuelle klimaproblemstillinger inn i undervisningen, økt kunnskap om klimaendringene og for å bli mer miljøbevisst.
 • Den naturlige skolesekken. Prosjekt for satsing på natur, miljø og bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Ressursbank for lærere.
 • Faglitteratur om energi og miljø (Deichmanske bibliotek).
 • KidsCorner 7-11 år og KidsCorner 12-16 år. Spill og aktivitetssider for barn (på norsk).
 • KidsCorner ressursside for lærere. Samling av gode eksempler og ideer fra hele Europa til aktiviteter innen energi og klima.
 • Eco Schools. Et program for miljøledelse og sertifisering for undervisning om bærekraftig utvikling i skolene gjennom å oppmuntre elevene til å spille en aktiv rolle i hvordan deres skole kan drives miljøvennlig. Omfatter blant annet sertifiseringsordningen Grønt Flagg for skoler og barnehager.

Sist oppdatert 21. oktober 2015

Utskrift