Mye å spare på energieffektivisering og energiomlegging i bygg

OmradeforsideEnergieffektivisering i bygg er et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene. Elektrisitet er en såkalt høyverdig energiform som sett fra en klimamessig synsvinkel kan brukes til mange andre og bedre formål enn oppvarming. Fossil energi som fyringsolje og parafin gir høye CO2-utslipp, og skal derfor i størst mulig grad utfases innen 2020.

Det er stort potensial for både økonomiske og klimamessige besparelser ved å fokusere på energieffektivisering og økt bruk av andre fornybar energikilder enn elektrisitet i både boliger og yrkesbygg.

Mange veier til energisparing

Økt bruk av elektriske apparater, ventilasjon og kjøling har gjort at energiforbruket i bygg har økt kraftig de siste årene. Både små og store tiltak kan gjøres for å redusere energibehovet og energibruken i eksisterende bygg. Dette vil fort kunne merkes på kostnadene.

Både reduksjon av varmetap gjennom bedre isolasjon, mer energieffektive oppvarmingssystemer som f.eks. varmepumper, bedre oppfølging og styring av energiforbruket og endringer i selve bruken av bygget vil bidra til energisparing.

Utfasing av fossilt brensel

Oppvarming gjennom bruk av fossilt brensel som olje og parafin er en stor kilde til klimaforurensning. Det er fremdeles i 2015 ca 100 000 oljekjeler og 75 000 parafinkaminer i drift i Norge.

Utslippene fra en enkelt oljekamin tilsvarer klimagassutslippene fra ett års bilbruk. Det er nå vedtatt at det innen 2020 skal bli forbudt med bruk av oppvarming av boliger med fossil olje og barafin, og at disse energikildene samtidig vil bli forbudt brukt som grunnlast i øvrige bygg. 

Alternativ fornybar energi

Det finnes i dag mange gode alternativer til elektrisk og fossil oppvarming, som pellets og annen biobrensel, sol- og geovarme og – i sentrale områder – fjernvarme. Fleksible løsninger som kan benytte flere typer energikilder kan i mange tilfeller være en fordel. Kostnader og praktiske konsekvenser ved installasjon og bruk vil variere fra bygg til bygg, og det er viktig å vurdere flere alternativer før endelig løsning velges.

Valg av løsning

Både innen energieffektivisering og fornybar energi kommer det stadig nye løsninger på markedet. Den største utfordringen for mange som ønsker å gjøre noe med bygget sitt er å orientere seg blant tilgjengelige alternative teknologier. Hvilken løsning som passer best vil være avhengig av det enkelte bygg – størrelse, rominndeling, bruksmåte, beliggenhet og andre faktorer. Det kan derfor være en fordel å benytte en konsulent for å bistå med å velge løsninger.

For endel tekniske løsninger finnes det støtteordninger i form av offentlige tilskudd og rimelig finansieringsmuligheter.

Energimerking og ENØK-analyser

Fra 1. juli 2010 ble det krav om at alle boliger og yrkesbygg som selges/leies ut og alle yrkesbygg over 1000 m2 skal være energimerket. Energiattesten gir en karakter som angir hvor energieffektivt bygget er, og forslag til aktuelle energireduserende tiltak. Målet med ordningen er å øke bevisstheten om energibruk og tiltak som kan gjøre bygningen med energieffektiv. Ordningen administreres fra 1. juli 2016 av Enova.

Enova Svarer - gratis energiråd!

Enova Svarer er Enovas landsdekkende svartjeneste der både virksomheter og privatpersoner kan få energiråd fra spesialister innen energirådgivning, bestille brosjyrer og få informasjon om støtteordninger.

Privatpersoner kan ringe gratis grønt nummer 800 49 003 eller bruke nettprat. Virksomheter kan ringe tlf 08 049, ta kontakt via nettprat eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 15. mai 2016

Utskrift