Energimerking av privatboliger

Energimerking av boligen gjøres enkelt via internettSiden 1. juli 2010 er det obligatorisk med energimerking av alle boliger som skal selges eller leies ut. Eier er ansvarlig for at dette gjøres. Målet er å stimulere til redusert energibruk i boliger.

Energiattesten angir hvor mye energi som trengs til normal bruk av boligen. Hensikten med ordningen er å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig.

Eier av boligen er ansvarlig for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten.

Enkel gjennomføring via internett

Du kan selv gjennomføre energimerkingen via MinID på internett. Du kommer enkelt hit via Enovas sider om energimerking.

Det er to mulige metoder for å energimerke boligen. Den enkle varianten krever kun gårds- og bruksnummer samt en oversikt over oppvarmet og ikke oppvarmet gulvareal. Du må også vite byggeåret for boligen. Denne registreringen tar om lag et kvarter.

Den detaljerte registreringen er mer tidkrevende. I tillegg til mer nøyaktige arealopplysninger i alle etasjer, er det nødvendig med tekniske data for eventuelle kjøle- og oppvarmingssystemer og produktopplysninger knyttet til eventuelle oppussinger som er gjort (f.eks. kvalitet på vinduer som er skiftet).

Detaljert registrering øker sannsynligheten for å få en bedre karakter, spesielt dersom du har et eldre hus som det er gjort utbedringer på.

Det finnes også konsulenter som har spesialisert seg på energimerking av boliger.

Hvilket resultat kan du forvente å få?

Energimerkeskalaen angir boligens energistatusEnergimerket går fra A (best) til G (dårligst).

Eksisterende boliger i dag vil får karakteren E, F og G, avhengig av hvor gammel boligen er og hvor mye og hvilket tidspunkt utbedringer er gjort med boligen. Nye boliger vil få C og D hvis de er bygd etter dagens byggeforskrifter. A og B er forbeholdt lavenergibygg og passivhus.

Energiattesten er gyldig i 10 år, men kan oppdateres når som helst. Dersom du har gjennomført utbedringer på boligen kan det lønne seg å oppdatere attesten, siden det kan ha påvirket energistandarden.

Tiltaksliste

Energiattesten gir også en liste med forslag til energisparende tiltak for boligen. Listen kan være nyttig også dersom du planlegger å pusse opp eller rehabilitere.

Tiltakslisten blir mer konkret jo flere opplysninger du har registrert. En ekstern konsulent vil også kunne ha kompetanse til å foreslå flere og mer detaljerte tiltak.

Mer informasjon

  • Veiledningsvideo om energimerking 
  • Enovas sider om energimerking 
  • Generelle spørsmål om energimerkeordningen: Enovas svartelefon 800 49 003 (gratis grønt nummer) eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • Enova: Termografi finner årsaken til kalde hus
  • Lekker boligen din varme? Film om termografi (Enova)

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift