Sykling - et godt alternativ for helse og miljø

Sykling er både et sunt og miljøvennlig transportmiddelSykling er en enkel og bra måte å komme seg frem på. Det er mange gode grunner til å sykle til jobb, skole og fritidsaktiviteter - eller rett og slett ta seg en sykkeltur. Du får bedre helse, økt trivsel, lavere reisekostnader og frisk luft.

På denne siden finner du informasjon om hvorfor det er bra å sykle, sikker sykling i trafikken og om barn og sykling. Du finner også tips til sykkelruter og annen nyttig informasjon for deg som syklist.

Har du tid til å sykle?

Hvis du sykler hver dag holder du deg i form, og trenger ikke sette av tid til trening på kvelden. Tidsforskjellen mellom å bruke sykkel og å kjøre bil er mindre enn de fleste tror. Særlig i bynære strøk kan det til og med være raskere å sykle enn å bruke bil i rushtiden. Kanskje er litt ekstra planlegging alt som skal til for at du tar pedalene fatt oftere.

Du kan derfor spørre deg selv: Hvor mye tid sparer jeg egentlig på å sette meg i bilen hver morgen?

En elsykkel kan også være et godt alternativ dersom du ønsker litt ekstra drahjelp på sykkelturen, og er velegnet hvis du skal ha med deg last på turen - for eksempel en vogn med barn. Utvalget av elsykler blir stadig bedre. Det lønner seg å gjøre en grundig jobb med å sjekke sykkelens kapasitet i forhold til ditt behov, før du gjør en slik investering.

En god vane for barn og voksne

Ved å ta i bruk sykkelen oftere overfører du også gode mosjons- og miljøvaner til dine barn. Samtidig er de fysisk aktive og får trening i å ferdes trygt i trafikken.

Sykkelen er verdens mest miljøvennlige transportmiddel. Ved å sykle bidrar du til et bedre miljø gjennom mindre CO2-utslipp og lavere partikkelutslipp til nærmiljøet enn om du brukte bil. Samtidig vil fremkommelighet på det eksisterende veinettet bli bedre for de som er nødt til å bruke bilen.

Sykkelbyer i Innlandet

Mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer deltar i Statens vegvesens program for sykkelbyer. Programmet skal styrke sykkelens rolle som miljøvennlig transportmiddel i byer og tettsteder i Norge. I programmet er det satt av midler til tiltak som bedre sykkelveinett, bedre parkeringsmuligheter for sykler og informasjon til innbyggerne om fordelene ved å sykle.

Mer informasjon

Nyttige lenker

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift