Gårdsvarmeanlegg for ved

Ved som oppvarmingskilde kan være en god løsning dersom du har tilgang til egen skog (foto: Eiliv Sandberg)Å fyre med ved har lange tradisjoner og er en del av vår kultur, gjennom bruk av vedovner og peiser. Bruk av ved i sentralvarmeanlegg er derimot relativt nytt og foreløpig lite brukt.

Hvis investeringskostnaden skal kunne forsvares for et gårdsvarmeanlegg med ved som hovedvarmekilde, må du ha tilgang på rimelig ved fra egen skog eller på annen måte. Å satse på kjøp av ved i markedet vil som regel bli dyrt, og det vil gi høyere total kWh-pris enn tilsvarende for olje og strøm.

Mange varianter og prisklasser

De vedfyrte kjelene finnes i en rekke utførelser og i flere prisklasser hvor prisnivået på det dyreste kjelkonsept kan være dobbelt så høyt eller mer som det billigste.

Felles for de fleste anleggene er:

  • God energieffektivitet (90 % eller mer), lavt partikkelutslipp
  • Brennkammer med keramiske fliser
  • Forbrenning i to trinn

Mange anlegg er også utstyrt med O2-styring, fordi innholdet av oksygen røykgassen er en viktig indikator på hvor effektiv forbrenningen er. Kontinuerlig måling bidrar til å holde oksygennivået innen visse grenser, og til å opprettholde optimale verdier.

Billigere enn anlegg for halm og ved

Investeringskostnaden for et vedfyrt anlegg kan variere mye, og avhenger først og fremst av hva slags kjelkonsept som velges. Men fordi innmatingen av ved foregår manuelt, vil et vedfyrt anlegg bli billigere enn et tilsvarende anlegg fyrt med flis eller halm. Med egenprodusert ved kan dermed samlet kostnad for varmen bli betydelig lavere enn for et flisfyrt alternativ.  

Ulempen i forhold til et flisfyrt anlegg er at et vedfyrt anlegg må tennes opp en til to ganger i døgnet, på samme måte som halmanlegg. For de som har dyr er dette sjelden en stor ulempe.

Akkumulator lagrer varmen

Alle vedfyrte anlegg skal ha akkumulatortank. Denne fungerer som et "batteri", og lagrer overskuddsvarme når varmebehovet er mindre enn den varmen anlegget produserer. Vi sier da at akkumulatortanken lades.

En akkumulatortank er med på å gjøre anlegget driftssikkert og gir en bedre utnyttelse av energien i veden. Det samlede tankvolumet kan gjerne deles i to like store tanker.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 15. mai 2016

Utskrift