Fra ord til handling

Fra ord til handling - praktisk gjennomføring av klimatiltak i kommunene (foto: iStock).Prosjektet "Fra ord til handling" pågikk i 2010 til 2013, med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedfokus var praktisk gjennomføring av klimatiltak i kommunene. Her presenterer vi resultatene av prosjektet.

Målet med prosjektet var å utarbeide en modell for hvordan kommunene effektivt kan gjennomføre energi- og klimatiltak. Modellen skulle også være overførbar til andre kommuner og regioner. Prosjektet besto av fire arbeidsområder:

Hovedfokus lå på tiltak innen byggsektoren, med spesiell vekt på energisparekontrakter (EPC) og EOS (energioppfølgingssystemer).

Veiledere

Gode eksempler

Annet materiell 

Utvalgte nyhetsartikler tilknyttet prosjektet