Earth Hour - ideer til aktiviteter for kommuner

Earth Hour er en global kampanje som setter fokus på sammenhengen mellom forbruk og klimaendringer.Earth Hour er verdens største klimakampanje, og setter fokus på klimaendringene og hvordan vårt forbruk påvirker disse. Kommuner, bedrifter og privatpersoner oppfordres til å skru av lyset èn time en lørdag i mars hvert år for å vise at vi står sammen i klimakampen. I 2015 deltok 186 norske kommuner i kampanjen. Årets kampanje arrangeres 19. mars kl 20.30.

Vi oppfordrer alle kommuner i Innlandet til å delta på Earth Hour 2015!

Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra under Earth Hour. Kampanjen er et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene.

Fokus på bærekraftig forbruk

Kommunene har en viktig rolle i å gå foran med et godt eksempel i klimakampen, og mange benytter også anledningen til å arrangere store og små aktiviteter som en del av sitt holdningsskapende arbeid innen klima og bærekraft.

Måten vi lever på har store påvirkninger på planeten. Earth Hour handler om mye mer enn en time i mørket. Det handler om å forstå at våre handlinger, energien vi bruker, varene vi kjøper og vannet vi drikker, har en påvirkning på planeten vi lever på.

Hva kan kommunen gjøre?

Vi oppfordrer alle kommunene i Hedmark og Oppland til å delta i Earth Hour. Det er opp til kommunen selv å velge hvilket nivå man ønsker å markere kampanjen på. Det kan være alt fra å bare slukke alt lyset i rådhuset til å slukke lyset inne og ute i alle kommunale bygg - eller å lage en hel uke med klimaaktiviteter for befolkningen.

Som et minimum oppfordrer vi til å slukke lyset i rådhuset, henge opp plakater om Earth Hour i rådhuset og biblioteket, og å oppfordre ansatte og innbyggere til å delta gjennom å informere om Earth Hour via intra- og internett og facebook. Send gjerne også oppfordringen videre til skoler og barnehager - det finnes eget undervisningsmateriell om Earth Hour tilrettelagt for dem.

Det trenger ikke være dyrt eller vanskelig!

Under finner du en liste over forslag til aktiviteter som kommunen kan gjennomføre i forbindelse med Earth Hour. En del av disse aktivitetene koster svært lite både i tid og penger, andre kan kreve mer forberedelser og utgifter. Noen kommuner velger å arrangere en «Earth Week» eller «Grønn uke» med aktiviteter hele uka som setter fokus på miljø og bærekraft.

Dersom det blir for liten tid til å gjøre alt som høres spennende ut i år, er det en mulighet å gjøre det enkle nå, og heller starte planleggingen neste år tidligere!

Forslag til aktiviteter

Det er bare fantasien som setter grenser for hva dere kan gjøre!

Dersom din kommune gjør noe morsomt i forbindelse med Earth Hour, vil vi gjerne at du sender Energiråd Innlandet litt informasjon om dette - så kan vi videreformidle det som et godt eksempel til resten av Innlandet!

Mer informasjon