Miljøfyrtårn-sertifisering for kommuner

Miljøsertifsering er et nyttig verktøy for å øke bevisstheten om klimaarbeidet (foto: iStock).Miljøsertifisering er et nyttig verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak. Miljøfyrtårn er en anerkjent ordning med lav terskel for å komme i gang, som er velegnet for offentlige virksomheter.

Miljøfyrtårn-ordningen brukes av stadig flere kommuner som et verktøy til å gjennomføre konkrete miljøtiltak og gi en dokumentert miljøprofil. Mange av områdene som dekkes i sertifiseringen sammenfaller med tiltak som inngår i energi- og klimaplanen eller som kommunen er forpliktet til å gjennomføre gjennom annet lovverk som Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven.

Ulike tilnærmingsmåter til Miljøfyrtårn-sertifisering

Sertifisering som Miljøfyrtårn er en enkel måte å få fokus på energi og miljø i kommunale virksomheterMange kommuner har Miljøfyrtårn-sertifisering av egne virksomheter som et tiltak i energi- og klimaplanen. Det finnes ulike måter å tilnærme seg dette på, enten ved å sertifisere noen få virksomheter av gangen eller ved å tenke helhetlig og sertifisere mange parallelt.

Før kommunen velger fremgangsmåte kan det lønne seg å innhente erfaringer fra andre kommuner og regioner. Det kan være økonomisk og ressursmessig lønnsomt å sertifisere mange virksomheter samtidig, og også å se på muligheten for å gjøre dette i samarbeid med andre kommuner.

Kommunen som foregangseksempel for næringslivet

Miljøfyrtårn er åpent for alle typer virksomheter, både private og offentlige. Mange kommuner har derfor som et tiltak i sin energi- og klimaplan at de skal oppfordre kommunens næringsliv til å Miljøfyrtårn-sertifisere seg. Det vil da være en stor fordel at kommunen selv går foran med et god eksempel gjennom å sertifisere egne virksomheter.

Mer informasjon

Sist oppdatert 16. juli 2015

Utskrift