Sammen om et oljefritt Hedmark

Fossil oljefyring skal fases ut innen 2020 (foto: iStock).Innen 2020 skal fossil energi være utfaset som oppvarmingskilde i norske husholdninger. Energiråd Innlandet og kommuner i Hedmark samarbeider om god informasjon om alternativ til fossil oljefyring, for å hjelpe flere til å komme i gang med utskiftingen.

Nasjonale myndigheter har besluttet at oljefyr som oppvarmingskilde i bygg skal fases ut. For offentlige bygg er dette tidfestet til 2018, og for privathusholdninger er tidspunktet 2020. Dette er et viktig bidrag for å nå klima- og energimålene Innlandet og Norge har satt seg. Som en følge av dette har blant annet Enova styrket sin satsning på utfasing av oljefyr – også i privathusholdninger.

Dette er bakgrunnen for Energiråd Innlandets prosjekt "Oljefritt Hedmark". Ringsaker, Elverum og Hamar er de første kommunene i Hedmark som er med i denne fellessatsingen.

God informasjon viktig for å komme i gang

Utfasing av fossil oljefyring kan være en omfattende prosess, og det er mange praktiske og økonomiske avveiinger som bør gjøres. Dette er prosesser som kan ta lang tid, og det er derfor viktig at eiere av fossile oljefyrer kommer raskt i gang med planleggingsfasen.

Energiråd Innlandet har erfaring med at det er stor usikkerhet og informasjonsbehov blant byggeiere som i dag har oljefyr. Det er en stor utfordring å nå ut med målrettet og nøytral informasjon om hvilke alternativ som er tilgjengelig, og hvilke praktiske og økonomiske faktorer det er viktige å ta med seg i oppstarten av planleggingsfasen.

Kommunene viktige pådrivere

Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med å være en pådriver og å spre relevant informasjon til sine innbyggere og næringsliv. Ved å kombinere kommunens informasjonskanaler mot egne innbyggere og Energiråd Innlandets faglige kompetanse, vil vi sammen etablere et målrettet informasjon- og veiledningsarbeid.

Arbeider du i en kommune i Innlandet som har behov for spredning av nøytral informasjon om utskifting av fossil oljefyring til deres innbyggere? Ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

Sist oppdatert 28. juli 2015

Utskrift