Nyhetsarkiv

Fylkeskommunene og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene

Nå kan det stilles miljøkrav til drosjene

28.03.2017

I en pressemelding uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at fylkeskommunene og Oslo kommune nå kan stille miljøkrav til drosjene. Lovendringen ble iverksatt 24. mars 2017. Det er opp til fylkeskommunene og Oslo kommune å fastsette om de skal innføre en øvre grense for miljøskadelig utslipp, og hva den øvre grensen skal være.

 
Lygnaområdet på Hadeland skal bli et klimapositivt hytteområde

Klimapositivt hytteområde på Lygna

22.03.2017

Grunneier og næringsdrivende på Lygna ønsker å skape verdens første klimapositive hytteområde. Det skal tilrettelegges ca 90 tomter med klimapositive plusshytter. Plusshyttene skal produsere mer fornybar energi gjennom driftsfasen enn hva som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, bruk og senere riving av bygget.

 
En delegasjon på 18 litauere besøkte Hedmark og Oppland i mars 2017 (foto: EI)

Litauen-besøk om fornybar energi

20.03.2017

En delegasjon på 18 litauere har vært på rundtur i Oppland og Hedmark for å lære om fornybar energi og energieffektivisering i kommunene i Innlandet. De fikk nyttig informasjon og omvisning på en rekke anlegg i regionen. Kommunale og private aktører deltok fra litauisk side, mens Energiråd Innlandet var norsk koordinator.

 
Solenergi fenger i Innlandet

Stor interesse for solenergi i Innlandet

13.03.2017

Et spennende innlederpanel og over 100 deltakere møttes på Gjøvik onsdag 8. mars til seminar om solenergi. To samlinger ble arrangert; én rettet mot politikere og administrasjon, og én mot privatpersoner. Det ble både presentert hva solenergi er, og gitt konkrete lokale eksempler. Det var også mulighet for dialog med ulike leverandører av solenergi.

 
Gørill Horrigmoe fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterte fordeler ved å inngå diskusjonsprosessen (foto: EI)

Planer for ny skole i Sør-Odal kommune

10.03.2017

Torsdag 2. mars inviterte Sør-Odal kommune leverandører og aktører i byggeprosjekter til dialog om framtidsrettede og effektive løsninger om klima, miljø og energi ved den nye barne- og ungdomsskolen som skal tas i bruk ved skolestart i 2019. Dette var første ledd i leverandørdialogen der alle fikk mulighet til å høre mer om kravene som skal tilfredsstilles.

 
EI logo

Avvikling av Energiråd Innlandet

09.03.2017

Etter en pågående dialog mellom eierne i Energiråd Innlandet er det nå bestemt at prosjektet ikke videreføres etter 2017. Eidsiva var initiativtaker til etableringen av Energiråd Innlandet, og eier selskapet sammen med Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Nå sendes stafettpinnen videre i håp om arbeidet med energi og klima i Innlandet fortsetter.

 
Krzysztof Kusnierik fra Nibio viste frem fremtidens teknologi i landbruket (foto: EI)

Viktige klimatilpasninger i landbruket

08.03.2017

Tirsdag 7. mars ble det holdt et fagseminar på Lena-Valle videregående skole om hvordan landbruket kan tilpasse seg et klima i endring. Gode foredragsholdere belyste flere sider av temaet og ga opplysende informasjon til deltakerne. Seminaret ble avsluttet med en omvisning på landbruksskolens nye fjøs på Prestseter.

 
Hus med solfanger

Bli med i pilotprosjekt om solceller i Innlandet

01.03.2017

Eidsiva Marked ønsker å undersøke muligheten for å bringe solceller til Innlandet i stor skala, og inviterer derfor deg eller din bedrift til å delta i et pilotprosjekt om solcelleinstallasjoner i Innlandet. Gjennom prosjektet kan du få et nøkkelferdig solcellepanel på taket ditt til en rimelig penge. NB: Søknadsfristen er satt til 5. mars.

 
Earth Hour 60 logo

Bli med på Earth Hour 2017

27.02.2017

Lørdag 25. mars arrangeres Earth Hour 2017 for ellevte gang verden over. Vi oppfordrer kommuner, bedrifter og privatpersoner til å skru av lyset én time fra kl. 20.30 denne kvelden for å markere felles innsats mot klimaendringene. Rekordmange deltok på verdensbasis i 2016, og vi håper dette blir nok et rekordår. Delta i kampanjen du også!

 
Økende interesse for klima i Innlandet

Økende interesse for klima i Innlandet

24.02.2017

Det er søkt om i overkant 53 millioner til klimaarbeid i Innlandet via Miljødirektoratets tilskudds- ordning «klimasats». Kommuner over hele landet kan søke om støtte og få en bit av den nasjonale potten på 150 mill. Hedmark og Oppland hadde en solid økning fra i fjor på antall innsendte søknader, og viser at det er spennende klimaarbeid på gang i regionen.