Nyhetsarkiv

Fagdag om klimavennlig areal- og transportplanlegging (foto: EI)

Klimavennlig areal- og transportplanlegging

17.02.2017

Energiråd Innlandet holdt denne uka to fagsamlinger med temaet klimavennlig areal- og transportplanlegging. Samlingene bidro til erfaringsutveksling på tvers av kommunegrenser, og ble holdt på Ringebu og Koppang. Samlingene rettet seg mot kommuner i Innlandet som deltar i nettverket KIcK – klimavennlige Innlandskommuner.

 
Elisabeth Krokeide

Ny daglig leder i Energiråd Innlandet

13.02.2017

Elisabeth Krokeide har overtatt som ny daglig leder i Energiråd Innlandet. Krokeide tiltrådte stillingen 1. februar 2017. Hun er også ansatt som prosjektdirektør i Eidsiva Vekst, og hadde bred erfaring fra industri og finans før hun kom til kraftbansjen i 2003. Krokeide ser frem til å bidra inn i selskapets arbeid på energi og klima.

 
Olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: EI

Bedrifter kan få støtte til å kjøpe klimabiler

03.02.2017

Under Enovakonferansen i Trondheim denne uken annonserte Enova et nytt støtteprogram til virksomheter som kjøper elbiler og hydrogendrevne kjøretøy. Bedrifter som skal ha nye produkter ut på markedet kan også få støtte. Dette kan bidra til økt elbilsalg i proffnæringen, og være begynnelsen på slutten for fossil transport, mener Zero. 

 
Fagsamling Grønne Innkjøp på Ringebu (foto: EI)

Informativ fagsamling om Grønne innkjøp

26.01.2017

Bruk av klimakriterier i offentlige anskaffelser var fokus under Energiråd Innlandets fagsamling Grønne innkjøp på Ringebu 25. januar. Dette var den første samlingen i nettverket KIcK – «klimavennlige Innlandskommuner», og deltakerne fikk informasjon og konkrete tips til hvordan de kan ta i bruk ny lov om offentlige anskaffelser.

 
Bolystforum på Hamar (foto: EI)

Stor interesse for grønn boligutvikling

24.01.2017

Hamarregionen Utvikling i samarbeid med flere kommuner på Hedmark, arrangerte Bolystforum med fokus på grønn boligutvikling i Innlandet. Forumet skapte stor interesse for framtidsrettede løsninger og miljøvennlig bygging. Flere klimavennlige prosjekter ble presentert, og mer enn 65 personer var samlet på Gregers bar på Hamar. 

 
Isbanekjøring på Tretten (foto: EI)

Bånn gass på glatta med klimabiler

20.01.2017

Fredag 20. januar ble en rekke klimabiler prøvekjørt på isbanen på Tretten i Gudbrandsdalen. Her kunne skeptikere få testet ut sine fordommer om at klimabiler fungerer dårlig på norsk vinterføre, og få faglig påfyll om el- og hydrogenbiler i vegtrafikken i Innlandet. Dette ble et fulltegnet arrangement med stor begeistring blant bilentusiastene.

 
Fyllestasjon for biogass på Hamar. Foto: Karine Bogsti, Sirkula

Åpning av biogasstasjon på Hamar

11.01.2017

Torsdag 5. januar åpnet gjenvinningsstasjonen Sirkula en biogasstasjon på Hamar. Stasjonen skal i første rekke tanke Sirkulas 13 flunkende nye renovasjonsbiler. Det er en stor miljøgevinst å bruke biogass som drivstoff, og stasjonen er åpen for alle. De som ønsker å benytte kortreist og klimanøytral biogass som drivstoff er velkomne til å tanke.

 
Frem til 23.mars kan ungdomsskoleelever i hele Norden delta i Klimaduellen - det nordiske plastkappløpet

Bli med og sett plasten på plass

04.01.2017

Frem til 23. mars kan elever i hele Norden delta i Klimaduellen – Det nordiske plastkappløpet og sette fokus på utfordringene med plastikk i naturen. Klassen får tilgang til nytt undervisningsmateriale, og er man heldig vinner klassen 6000 kr. Konkurransen er gratis og arrangeres av Nordens største undervisningsportal, Norden i skolen. 

 
Miljødirektoratet øker potten for klimasatsmidler til 150 mill. i 2017

150 mill. i støtte til kommunene

21.12.2016

Miljødirektoratet har nå informert om at det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddsordningen "Klimasats" i 2017. Dette er en økning på 50 millioner fra 2016. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, enten alene eller i samarbeid med andre.

 
Fra 1. januar 2017 skal man kun bygge etter de nye reglene

Nå kommer det strengere energikrav

21.12.2016

1. januar 2016 ble det innført endringer i energireglene fra byggteknisk forskrift (TEK10). Byggeiere kunne i en overgangsperiode på ett år velge mellom gammel og ny forskrift for nybygg. Fra 1. januar 2017 skal man bygge kun etter de nye reglene. La oss ta et kjapt blikk på de viktigste endringene som kommer.