Nyhetsarkiv

Høgskolen i Hedmark tilbyr fra høsten 2016 et spennende deltidsstudium innen grønt entreprenørskap (foto: Pixabay)

Studér grønt entreprenørskap!

09.08.2016

Høgskolen i Hedmark tilbyr fra i høst et nytt og spennende deltidsstudium i grønt entreprenørskap. Er du interessert i å arbeide med nyskapning og forretningsutvikling med fokus på bærekraft, kan dette være noe for deg. Søknadsfrist er 15. august.

 
Kreative og fleksible løsninger for bærekraftige byer er tema for et nytt prosjekt dekket av Forskningsrådet (foto: Pixabay).

Prosjekt om fleksible og bærekraftige byer

19.07.2016

Energiråd Innlandet deltok i januar på Forskningsrådets Idelab «byer som virker». Dette ledet til et nytt og spennende prosjekt som skal ta for seg bærekraftig byutvikling. Målet er å overføre kreative og fleksible løsninger for bærekraft fra utlandet til norske byer.

 
Hender rundt jordklode

Oppland klimanøytralt innen 2025

04.07.2016

15. juni vedtok Fylkestinget i Oppland at fylket skal være klimanøytralt innen 2025. Dette er en ambisjon som strekker seg enda lenger enn de nasjonale målene. Samtidig ble ny planstrategi for de neste fire årene vedtatt; også denne med en tydelig grønn profil.

 
Hele to av tre kommuner i Innlandet ønsker å jobbe i nettverk for å få økt fokus og samarbeid rundt energi- og klimaarbeid (foto: Pixabay).

Klima-KIcK til Innlandskommunene!

27.06.2016

Oppland fylkeskommune leverte forrige uke en søknad til Miljødirektoratet om å starte et kommunenettverk med klimafokus, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Energiråd Innlandet. Responsen på initiativet har vært overveldende. – Gledelig og inspirerende, er reaksjonen fra de to fylkeskommunene.

 
Erfaringer fra Hurdal Økolandsby var noe av det som sto på agendaen på møtet på Hamar.

Samler krefter for flere økolandsbyer i Innlandet

22.06.2016

Initiativtakere som ønsker å starte økolandsbyer i Innlandet var samlet på Hamar sist uke for å diskutere utfordringer rundt slike etableringer. Energiråd Innlandet sto bak initiativet, som har sitt utspring i to tidligere arrangement med økolandsby i fokus.

 
Den nasjonale konkurransen Beintøft skal gi økt motivasjon til skoleelever til å gå og sykle til skolen (logo (c) Miljøagentene).

Beintøft for barneskoler

16.06.2016

Også i år kan elever ved norske barneskoler konkurrere om å reise mest mulig klimavennlig til skolen. Beintøft varer én måned med oppstart 1. september. Konkurransen bygger opp under nasjonale mål innen folkehelse, og fordelene ved å delta er mange! I tillegg kan det være premier å hente til klassekassa.

 
Transport 2025 utlyser 60 millioner til forskningsprosjekter innen transport, med søknadsfrist 7. september (foto: iStock).

Utlyser 60 millioner til transportforskning

15.06.2016

Transport 2025 lyser ut 60 millioner kroner til forskningsprosjekter innen transport. Utlysningen gjelder alle temaområder i programplanen for Transport 2025, med spesiell vekt på prosjekter som er rettet mot regjeringens arbeid med grønn omstilling. Søknadsfrist er 7. september.

 
Tre grupper studenter fra NTNU Gjøvik presenterte sist onsdag sine bacholoroppgaver innen fornybar energi.

Bacheloroppgaver om klimavennlig transport

13.06.2016

Onsdag 8. juni ble det presentert tre bacheloroppgaver fra studenter i fornybar energi ved NTNU på Gjøvik. Alle tre hadde et felles og veldig aktuelt tema: klimavennlig transport. Oppdragsgivere var Gjøvik kommune og Energiråd Innlandet. Hedmark trafikk var også involvert i en av oppgavene.

 
I prosjektet er det utviklet mye informasjon, blant annet en veileder for miljøvennlige byggematerialer og en rapport om EPD (faksimilie fra NGBC).

Nordisk veileder for miljøvennlig materialvalg

25.05.2016

Byggherrer som ønsker å bestille miljøvennlige materialer har nå fått et nyttig hjelpemiddel. Norwegian Green Building Counsil (NGBC) lanserer en veileder som skal gjøre det enklere å velge miljøvennlige materialer i byggeprosessen. Veilederen er et resultat av et felles nordisk prosjekt.

 
Denne boligen skal rives og gi plass til det planlagte plusshuset. I bakgrunnen ses TEK10-huset som er under oppføring (foto Energiråd Innlandet).

Workshop om plusshus

25.05.2016

19. mai ble det arrangert idédrodling om et planlagt plusshus i Bodø. Målet var å bringe kompetanse om aktuelle tiltak for energiforsyning og -effektivisering inn i prosjektet, som er en del av et større tiltak for å sette fokus på bærekraftige boliger i Nordlands-byen. Et tilfeldig møte var utgangspunktet for workshopen.