Fagdag om sentral driftsstyring (SD-anlegg)

Fagdagen ga deltakerne en enestående mulighet til å få konkret og utfyllende informasjon om SD-anlegg og energiledelse, erfaringer med SD-anlegg direkte fra kommuner i regionen og mulighet for å diskutere med fagfolk.

Dato: 19. juni 2012
Sted: Gjøvik
Målgruppe:     Rådmenn, eiendomssjefer, driftsansvarlige, driftspersonell, prosjektledere og ansvarlige for nybygg i kommuner

Presentasjoner fra fagdagen

Bilder fra fagdagen

 Gunnar Solbjør fra Forsvarsbygg slår fast sitt hovedbudskap: Mengderegulering!
Gunnar Solbjør fra Forsvarsbygg slår fast sitt hovedbudskap: Mengderegulering!     
  
Finn Evensen fra Kamstrup med interessant gjennomgang av energimålere, bruken av disse og hvilke krav som stilles
 Finn Evensen fra Kamstrup med interessant gjennomgang av energimålere, bruken av disse, og hvilke krav som stilles.
  
20120619_Standard_Fagdag_SD-anlegg_SEEN_Nordic_Peistorpet

Roy Peistorpet stilte spørsmålet: Hva skal vi måle?

  
En engasjert og spørrelysten forsamling
En egasjert og spørrelysten forsamling.

Sist oppdatert 18. juli 2015

Utskrift