Innlandet går foran i energi- og klimaarbeidet

Fra høyre: Statssekretær Eli Blakstad (Olje- og energidepartementet), styreleder Maren Kyllingstad og daglig leder Erik Longva (Energiråd Innlandet)Gode løsninger for regionalt arbeid med energieffektivisering og klimatiltak var tema da statssekretær Eli Blakstad (SP) i Olje- og energidepartementet besøkte Energiråd Innlandet på Gjøvik fredag.

Samarbeidet mellom offentlige aktører og næringslivet i Oppland og Hedmark om et regionalt energikontor er unikt, og statssekretæren syntes det var interessant å høre om resultatene og erfaringene som Energiråd Innlandet har oppnådd etter tre års virksomhet.

Motiverende diskusjon

Direktør Nils-Kristian Nakstad fra Enova deltok også i diskusjonen. Enova jobber med omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge på vegne av myndighetene.

– Det er motiverende og nyttig for oss å diskutere med departementet og Enova hvordan vi som regionalt kompetansesenter kan bidra til at energi- og klimamålene skal nås, sier daglig leder Erik Longva.

Viktige energi- og klimasaker på agendaen

Det er mange viktige energi- og klimasaker som skal behandles i Olje- og energidepartementet denne våren. Både Klimameldingen, Energiutredningen og stortingsmeldingen om bygningspolitikk vil legge rammer hvordan kommuner, bedrifter og husholdninger skal bidra til at energiforbruket og klimagassutslippene reduseres.

– Involvering av regionale og lokale aktører og godt samarbeid med statlige aktører som Enova er viktig for at vi skal lykkes. Møtet var en anerkjennelse av at det vi har fått til her i Innlandet er verdt å satse videre på, sier Longva.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift