Innholdsrik Regnmaker-dag for lærere i Vågå

Energikamp mellom lærerne var høydepunktet på kurset (foto: Hamar naturskole)Onsdag hadde lærere i 5.-7. klasse i Vågå kommune kurs om Regnmakerne. Målet med dagen var å lære hva som skal til for å bli en god Regnmakerskole. Dagens høydepunkt var energikamp mellom lærerne.

Kurset var en del av Vågås deltakelse som pilotkommune i miljøprosjektet "Fra ord til handling", som driftes av Energiråd Innlandet. Målet er å gjøre alle barneskolene i kommunen til aktive Regnmaker-skoler.

Erfaringene fra tiltaket vil bli spredt til andre kommuner i Norge. Hans Christin Johnson fra Hamar naturskole var ansvarlig for gjennomføringen av kurset.

Læring gjennom lek

Upåklagelig innsats fra lærerne. Hans Christian Johnson fra Hamar naturskole hjelper til. (Foto: Hamar naturskole)Regnmakerskolen er Enovas undervisningsopplegg for klima- og energiundervisning for 4. til 7. trinn i grunnskolen. Opplegget er basert på læreplanen og er tilrettelagt med praktiske undervisningstips slik at det skal være enkelt å gjennomføre.

Regnmaker-opplegget har sterkt fokus på praktiske aktiviteter. Gjennom å leke og bygge skal elevene lære om ulike former for energi. Lærerne fikk teste ut noen av Regnmaker-oppgavene i praksis, blant annet gjennom å bygge sine egne luftraketter.

Det kanskje mest kjente fra Regnmakerne er Energikampen, som er en konkurranse der elevene i lag konkurrerer i ulike energirelaterte aktiviteter. NRK har i mange år laget tv-serie om energikamp mellom grupper av barn fra hele landet, som sendes som tv-serie i romjula hvert år. 8. juni vil skolene i Vågå møtes til en felles Energikamp-dag.

Vågå - en foregangskommune

Også en hårføner og pingpong-ball kan brukes til en utfordrende oppgave (foto: Hamar naturskole)Gjennom å delta i prosjektet får Vågå kommune bistand til å gjennomføre kurs og aktivitetsdager for både lærere og elever. Kommunen har lenge brukt Regnmaker-opplegget i skolen, men ønsker nå å øke og systematisere aktivitetsnivået. Samtidig legges det vekt på en politisk forankring av satsingen.

Erfaringene fra Vågå vil danne grunnlaget for en modell som kan overføres til andre kommuner, og som skal gjøre det enklere for flere å bli "Regnmaker-kommuner". Ansvarlig for prosjektet i Vågå kommune er Hanne Blåfjelldal.

- Vågå kommune går foran med et godt eksempel og velger å prioritere fremtidens forbrukere og ledere. Holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge er viktig i et langsiktig energi- og klimaperspektiv , sier daglig leder Erik Longva i Energiråd Innlandet. - Samtidig er det viktig at gode erfaringer spres videre fra pilotkommunene, noe Vågå bidrar til gjennom å være med i prosjektet "Fra ord til handling", avslutter Longva.

Fra ord til handling

Miljøprosjektet "Fra ord til handling" organiseres av Energiråd Innlandet med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. Hamar Naturskole deltar med sin erfaring innen arbeid med barn og unge. Totalt deltar 4 kommuner fra Oppland og 5 fra Hedmark i prosjektet.

Måletmed prosjektet er å bidra til mer effektiv iverksetting av tiltak i kommunenes energi- og klimaplan, spesielt innen holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge og energieffektivisering i bygg. Kompetanseheving blant kommunepolitikere er også en viktig del av prosjektet.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift