Seminar om EPC - energisparekontrakter

Energisparekontrakter (EPC) er på full fart inn i norske kommuner. 20. mars er energisparing i bygg og energisparekontrakter (EPC) i fokus på Lillestrøm. Ulike kontraktstyper og erfaringer fra kommuner vil være sentrale tema på seminaret.

Energisparekontrakter er på full fart inn i norske kommuner som et lønnsomt, energisparende og miljøvennlig virkemiddel for å gjennomføre energibesparende tiltak i bygg. Seminaret vil gi oversikt over de ulike variantene av EPC, blant annet standardkontrakter utarbeidet av KS.

Stadig flere velger EPC

Det er for tiden stor aktivitet innenfor EPC i kommunene i Innlandet. EPC er blant annet er et sentralt virkemiddel i kommuneprosjektet «Fra ord til handling» som Energiråd Innlandet står bak, og erfaringene som opparbeides gjennom dette prosjektet vil danne grunnlag for maler for gode EPC-prosesser for kommunene. Flere andre initiativ er også i gang i regionen.

Eksempel på EPC-prosjekter i Innlandet:

  • Elverum kommune har inngåt EPC-kontrakt med Siemens som omfatter 40 bygg med totalt areal på 92 675 m2. Beregnet sparepotensiale i avtalen er ca 4,4 GWh/år (20 %)
  • Valdres-kommunene Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Nord-Aurdal har samarbeidet om EPC og inngått kontrakt med entreprenør. Totalt omfatter prosjektet 30 bygg med et samlet areal på 56 000 m2.
  • Kommunene i Sør-Østerdal er i gang med planleggingen av EPC. Dette vil det bli mer informasjon om på seminaret av prosjektleder Alf Kristian Enger.

Erfaringsutveksling

Seminaret vil også sette fokus på erfaringer og nøkkeltall fra gjennomføringen av energisparekontrakter i praksis.

Innlandet er allerede i dag den regionen i landet med størst aktivitet innen EPC, og dermed også med mest kompetanse og erfaring. Vi vil derfor oppfordre alle kommuner i Innlandet som enten ønsker å vite mer om energisparekontrakter til å sette av datoen.

Det vil også bli deltakelse fra leverandørsiden på seminaret, slik at det er mulig for interesserte til å komme i direktekontakt med leverandører.

Energiligaen i Akershus står bak arrangementet med Energiråd Innlandet og flere andre som medarrangører.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift