Nytt kurs for kommuner om EPC og passivhusstandard

Enova og KS inviterer til kurs for ledere og fagfolk i kommunene med fokus på energisparekontrakter (EPC) og passivhus.29. mai inviterer Enova og KS politisk og administrativ ledelse og fagmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner til kurs på Lillehammer om energieffektivisering av bygg. EPC ("energisparing med garanti") og passivhusstandard  er sentrale tema.

Enova og KS inviterer politikere, administrative ledere og fagmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner til et nytt kurs om energieffektivisering ved nybygg, oppgradering av eksisterende bygg og fornyelsesprosjekter. Kurset holdes på Lillehammer 29. mai, og Energiråd Innlandet bistår i arrangementet.

Kursets hovedtemaer vil være:

  • EPC (Energy Performance Contracting
  • Passivhusstandard ved nybygg og rehabilitering
  • Fornybare og forenklede varmeløsninger for passivhus
  • Ferdig levert varme med forutsigbar kostnad

EPC - garantert innsparing og liten risiko

Med en EPC-avtale vil kommunen kunne realisere sparetiltak som ellers ikke ville blitt igangsatt. I en slik modell er det en ekstern aktør som planlegger og gjennomfører sparetiltakene etter avtale med kommunen. Det gis kontraktfestet garanti for innsparing, og entreprenørens kostnader dekkes av mellomlegget mellom gamle og nye energikostnader i en avtalt periode. Etter avtaleperiodens utløp vil kommunen nyte godt av hele innsparingen.

Passivhus snart ny standard

I den nye klimameldingen varsler myndighetene at det fra 2015 vil bli stilt energikrav på passivhusnivå for nybygg. Dette vil stille nye krav til både egen utbygging og kommunal saksbehandling for planlegging og byggesaker.

Kurset gir en innføring i hvordan kommunen kan få til utbygging etter passivhusstandard i praksis og hvordan planprosesser, byggesaksbehandling og utbyggingsavtaler kan brukes til å kreve slike løsninger også ved andre prosjekter i kommunen. Relevante varmeløsninger for passivhus vil også bli omtalt.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift