Stor interesse for passivhus og EPC

Enova inviterte kommuner til kurs på Lillehammer om passivhus og energisparekontrakter (EPC)Sist uke arrangerte Enova kurs for kommuner om passivhus og EPC (energisparekontrakter) på Lillehammer. Mer enn 30 deltakere fikk vite mer om  fremtidens byggstandarder og nye kontraktsløsninger for energisparing.

Kurset var rettet mot politikere, administrative ledere og fagmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner. Også byggebransjen fikk mulighet til å lære mer om energisparekontrakter, gjennom et eget formiddagskurs dagen etter.

Passivhus

Statlige myndigheter signaliserer at passivhusstandard blir forskriftskrav om få år. Kurset ga en innføring i hvordan kommunen kan få til utbygging etter passivhusstandard i praksis, og hvordan planprosesser, byggesaksbehandling og utbyggingsavtaler kan brukes til å kreve slike løsninger også ved andre prosjekter i kommunen.

Det er per i dag få konkrete byggeprosjekter i passivhusstandard som er prosjektert eller under oppføring i Innlandet. Det er all grunn til å håpe at kurset ga nyttig og konkret informasjon, og ikke minst inspirasjon, til de 14 kommunene som var representert.

EPC - energisparekontrakter

Andre halvdel av kurset var viet energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing og liten risiko, i form av EPC (energisparekontakter)

Med en EPC-avtale vil byggeier kunne realisere sparetiltak som ellers ikke ville blitt igangsatt. I en slik modell er det en ekstern aktør – en energientreprenør – som både planlegger og gjennomfører sparetiltakene etter avtale med kommunen. Det gis kontraktsfestet garanti for innsparing, og entreprenørens kostnader dekkes av mellomlegget mellom gamle og nye energikostnader i en avtalt periode. Etter avtaleperiodens utløp vil kommunen nyte godt av hele innsparingen.

Erfaringer fra etablerte energisparekontrakter viser i en garantert energireduksjon på over 25 prosent i snitt! Dette er en formidabel reduksjon, og gjenspeiler det store potensialet det er for energisparing i kommunenes bygningsmasse. Innlandet er en foregangsregion i Norge når det gjelder EPC. Det er allerede 4 kommuner som har inngått slike kontrakter, og flere kommunerstår i startgropen. Energiråd Innlandet er aktivt med på EPC-arbeidet i regionen tett, og kan bistå med informasjon om ønskelig.

Kurs for byggbransjen

Også byggebransjen fikk mulighet til å lære mer om passivhus og EPC på Lillehammer. På et eget halvdagskurs fikk entreprenører og andre leverandører muligheten til å lære mer om hva energisparekontrakter innebærer, og hvordan slike prosjekter kan gjennomføres.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift