Fagdag om sentral driftsstyring (SD-anlegg)

Kontorbygg_om_nattenEnergiråd Innlandet arrangerte 19. juni fagdag om SD-anlegg for kommunene som deltar i prosjektet «Fra ord til handling». SD-anlegg er et viktig verktøy i god energiledelse. 8 kommuner og fylkeskommuner var representert på arrangementet.

SD-anlegg fremheves stadig som et godt verktøy for reduksjon av energibruken, men teori og praksis henger ikke alltid sammen. Etablering og drifting av et godt SD-anlegg er komplisert, og det er mange faktorer som avgjør om resultatet blir godt.

Fagdagen ga deltakerkommunene konkret og nyttig informasjon om SD-anlegg som et viktig verktøy i energiledelse, om oppbygging og planlegging av anlegg, og om energimålere. I tillegg fikk deltakerne konkrete erfaringer fra kommunenes egne anlegg. 7 kommuner og en fylkeskommune var representert, og over 20 personer benket seg i lokalene til Gjøvik kommunes driftssentral i Stampevegen.

Stor satsing på energisparing i Forsvarsbygg

Gunnar Solbjørg fra Forsvarsbygg slår fast sitt hovedbudskap: Mengderegulering!Gunnar Solbjørg fra Forsvarsbygg orienterte om satsningen på energisparing i bygningsmassen til Forsvarsbygg. Forsvarsbygg er Norges største byggherre, og har de senere år drevet et aktivt energiledelsesprogram. De har de aller fleste typer bygg i sin portefølje, og har dermed samlet mye erfaring. Målet er å spare 30 % med basis i forbruk årsskifte 2006/2007.

Solbjørg ga en inspirerende gjennomgang av muligheter og barrierer i en stor organisasjon som Forsvarsbygg samt egne erfaringer av suksesskriterier for å lykkes. Bruken av SD-anlegg er bærebjelken i organisasjonens energiledelse.

Kommuner har langt færre bygg å forvalte enn Forsvarsbygg, men det er mange likhetstrekk i hvordan de er organisert. Det var derfor mange som kjente seg i igjen i Solbjørgs virkelighetsbeskrivelse. God energiledelse og optimal utnyttelse av SD-anlegget kan etter Solbjørgs definisjon oppsummeres i ett ord: Mengdekontroll!

Viktig med riktig utstyr

Finn Evensen fra Kamstrup hadde en interessant gjennomgang av energimålere, bruken av disse, og hvilke krav som stillesRoar Johannesen fra GK A/S ga deltakerne en innføring i hvordan et SD-anlegg planlegges og bygges opp. Et godt anlegg må planlegges ut i fra behovet, og beskrivelser av hvilke oppgaver byggeier ønsker utført av et anlegg er nøkkelen. En god rom- og bruksbeskrivelse gir leverandører muligheten til å spesialkonstruere anlegget. Som kunde får du det du spør etter – hvis du ikke spør, får du det leverandøren har!

Det ble også orientert om forskjellen på SD-anlegg og EOS (energioppfølgingssystem), og bruksområdene til disse. Det er nødvendig med begge deler for å få et best mulig resultat i energiforvaltningen.

Finn Evensen fra Kamstrup orienterte om krav og spesifikasjoner til energimålere. Forutsetningen for et godt SD-anlegg er at det måles riktig! Det er strenge krav til energimålere som er på markedet, og det er også viktig at målerne plassers riktig i systemet for å gi pålitelige målinger. Dette var en interessant innføring i et komplisert og viktig del av energisystemene i bygg.

Måle de riktige stedene

Roy Peistorpet stilte spørsmålet: Hva skal vi måle?Roy Peistorpet spurte i sitt innlegg: «Hva skal vi måle?». I dag er det teknisk mulig å måle det meste – men er det nødvendig? Energiflyten i et bygg er komplisert, og det er viktig å måle på de riktige stedene for å få et korrekt bilde av energiflyten. Dette krever planlegging, og som før nevnt – rom- og bruksbeskrivelser. Med god planlegging kan man begrense antall målepunkter, og sørge for at de som er i bruk er korrekte. Kort sagt, et godt SD-anlegg med optimalisert måling er et verktøy for offensiv drift, vedlikehold og beslutningsstøtte.

Avslutningsvis orienterte Gjøvik kommune om sitt toppstyrte anlegg, og deltakerne fikk demonstrert bruken av anlegget i kommunes driftssentral.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift