Energisparekontrakter i Elverum

Gjengen fra Sør-Østerdal på EnovakonferansenSvein Arild Nyhus fra Elverum kommune presenterte Elverum kommunes erfaringer med energisparekontrakter som gjennomføringsmodell for enøk-tiltak i kommunen for et lydhørt publikum på Enovakonferansen. 

Energisparekontrakter, eller Energy Performance Contracting (EPC), er en gjennomføringsmodell som garanterer besparelser, og der eventuell ekstra besparelse over garantien deles av kommunen og utførende entreprenør.

Elverums vei til energisparekontrakter har sin bakgrunn i prosjektet «Grønn utvikling i Sør-Østerdal», der flere kommuner deltar. Elverum har i stor grad gått foran og vist vei. I 2008 kom en energi- og klimaplan på plass, og energisparing i bygg ble ansett som det enkleste, og derfor prioritert.

Garantert 22 % energibesparelse

Nyhus forklarte hvordan energisparekontraktene med Siemens kom på plass. Enova ga støtte til forprosjektet, og Nyhus la vekt på at man i Elverum brukte mye tid på å forankre prosjektet i politisk og administrativ ledelse. Historisk energibruk i bygg ble registrert, og det ble utlyst en konkurranse med en kreativitetstest. Det ble Siemens som vant. Besparelsesgarantien er på 4 GWh per år, med en nedbetalingstid i tre faser over ni år. Besparelsen ligger på 22 % i forhold til tidligere nivå.

Suksessfaktorer

Nyhus trakk fram at det ble avsatt dedikerte ressurser til en prosjektleder som en suksessfaktor i Elverum. Videre la han vekt på god forankring i hele organisasjonen inkludert politisk og administrativ ledelse, og en jevn og åpen informasjonsflyt til alle involverte, fra ledelse til driftspersonell. Svein Arild Nyhus trakk også fram KS sin etablerte kontraktsmal, en innleid energirådgiver og «megler» i forhandlings- og kontraktsfasen og samarbeidet med Energiråd Innlandet som viktige elementer. Den økonomiske støtten fra Enova spiller selvsagt også en rolle. Elverum har fått tilsagn om i overkant av 3,75 millioner kroner, som utgjør cirka 10 % av den totale investeringen. Nyhus slo fast at energisparekontrakter har vært en suksess i Elverum, og det er nå inngått tilsvarende kontrakter også i de fire andre kommunene i regionen Åmot, Trysil, Stor-Elvdal og Engerdal.

Elverum og de andre kommunene i Sør-Østerdal regionen har også mottatt støtte til mobilisering av investeringer i energitiltak fra EUs energiprogram Intelligent Energy Europe (IEE) på 3,7 millioner kroner, og Enova er også med og støtter prosjektet.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift