Innlandsturné med fossilfrie biler

Fra 21-24 august 2017 var Energiråd Innlendet og Kunnskapsbyen Lillestrøm på rundtur i Innlandet med el- og hydrogenbiler (foto: EI)Fra 21. til 24. august gjennomførte Kunnskapsbyen Lillestrøm og Energiråd Innlandet en informasjonsturné i Innlandet med visning og prøvekjøring av el- og hydrogenbiler. Syv ulike kommuner ble besøkt, og 1000 kilometer tilbakelagt med de fossilfrie bilene. Målet var å vise at bilene er godt egnet også utenfor byen, over fjell og under ulike kjørefohold.

Arrangementene som ble holdt i regi av Interreg-prosjektet Green Drive Region (GDR) og nettverket «KIcK- Klimavennlige innlandskommuner», inneholdt en serie med to korte seminarer om elbil og lading og om hydrogen og hydrogenstasjoner. Deretter var det mulig for deltakerne å prøvekjøre el- og hydrogenbil.

Viktig for å løse klimautfordringen

De fossile bilene kjørte en strekning på 1000 km rundt om i Innlandet (foto: EI)Transport står for over halvparten av alle klimagassutslipp i Innlandet. Et skifte til ikke-fossile løsninger i denne sektoren er helt nødvendig for å løse klimautfordringene. Samarbeid med kommunene i regionen for å iverksette tiltak for økt klimavennlig transport er sentralt, og med disse samlingene var målet å heve kompetansen på området og bidra til at ny teknologi implementeres regionalt.

Ved å kjøre bilene i lange dagsetapper i fjellet og Innlandet viste man at disse bilene er godt egnet i distriktene. Kjøreruten som ble tilbakelagt var 1000 kilometer lang.

Ordførere og varaordførere prøvekjørte bilene

Ordfører Guri Bråthen i Østre Toten prøvekjørte hydrogenbilen (foto: EI)Startskuddet for turnéen gikk av på Nittedal rådhus. Ordfører Hilde Thorkildsen og varaordfører Inge Solli var med og prøvekjørte bilene, og skrev samtidig under på Green Drive Regions budstikke som har som målsetting å bidra til at 10 % av personbiltrafikken skal være fossilfri innen utgangen av 2018.

Nittedal kommune uttaler at kommunen vil følge opp målsettingen i arbeidet med revisjon av klima og energiplanen.

Neste stopp var Østre Toten rådhus på Lena, hvor ordfører Guri Bråthen tok en tur med hydrogenbilen. De kunne fortelle at kommunen i disse dager er i gang med å sette opp ladepunkter utenfor rådhuset.

Offentlige instanser må gå foran

Inge Møller holdt foredrag om elbiler og lading hos de 7 ulike kommunene som ble besøkt (Foto: EI)- Vi er midt i en ruvende utvikling som kommer til å akselerere. Å bruke elbil er noe man er nervøs eller engstelig for før man tar det i bruk, når man har kjørt elbilen ei uke er man vant til det. Det krever en litt annen måte å tenke på, men dette går seg til veldig fort, forsikret Inge Møller, som holdt foredrag om elbiler og lading. Han påpekte at det er viktig at offentlige instanser går foran og viser at det er mulig å kjøre fossilfrie biler.

- Mye av engstelsen for å skaffe elbil ligger i hvordan elbilen fungerer på vinteren. Særlig i Innlandet. Min erfaring, som har kjørt elbil i mange år, og til og med kjørt løp med dem, er ar de fungerer svært godt. Komforten er den samme, og bilen varmes opp svært fort. Rekkevidden er også god, men batteriet holder så klart ikke like lenge som på sommerføre. Vi har testet elbiler flere ganger på isbane under svært krevende forhold, og mange skeptikere har da fått seg en a-ha-opplevelse, sa han.

Planer for elbil-pool i Ringebu kommune

Ordfører i Tolga, Ragnhild Aaserud, prøvekjørte også hydrogenbilen (foto: EI)Seniorrådgiver Olav Brandvol i Ringebu kommune fortalte at kommunen har gjort et vedtak om å bytte ut sine biler med 13 nye ladbare biler.

- Hjemmetjenesten skal bytte ut sine ni biler med ladbare biler, og barnevernet og helsesenteret skal gjøre det samme. Bilene skal være på plass 20. september, fortalte Brandvol.

Ferden videre gikk til Tolga, hvor ordfører Ragnhild Aaserud prøvekjørte bilene. Deretter til Hamar, hvor ordfører Einar Busterud var svært begeistret for de fossile bilene. Turen ble avsluttet med stopp i Aurskog Høland og Kongsvinger.

Populær hydrogenbil

Ordfører i Hamar, Einar Busterud sammen med Energiråd Innlandets Bjørnar Kruse (foto: EI)Kunnskapsbyens hydrogenbil Hyundai Mirai var med på rundturen, og det var ikke tvil om at bilen skapte engasjement og nysgjerrighet. Flere ga uttrykk for at de syntes hydrogenbilen var en av de beste bilene de hadde kjørt noen gang.

Daniel Bügel i Kunnskapsbyen Lillestrøm, holdt foredrag om hydrogenbiler. Han presenterte fordelene med hydrogenbil og dens egenskaper i dag.

- Vi har ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal klimagassutslippene kuttes med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. En av løsningene er å bruke hydrogen, som er et godt alternativ til nullutslipp i transportsektoren. Med mer volum vil prisene falle, og nye bilmodeller vil komme fremover, sa Bügel.

Veiledere om klimavennlig transport i kommunene

Bilene ble kjørt i lange dagsetapper over fjell (foto: EI)Dersom man ønsker mer informasjon om klimavennlig transport, har Energiråd Innlandet nylig publisert fem veiledere om klimavennlig transport i kommunene. Disse er nå tilgjengelige for alle som ønsker å lære mer om temaet, og hvordan kommunen kan jobbe for en grønnere transporthverdag.

Vi håper dette kan være til nytte for mange kommuner, og ønsker lykke til med satsingen på grønn transport.

Mer informasjon

Sist oppdatert 31. august 2017

Utskrift