Kommunen kan få støtte til hurtiglader for elbil

Enova gir støtte til hurtiglader for elbil til alle kommuner med færre enn to hurtigladereEnova ønsker å gjøre elbilen til reelt alternativ for flere, og støtter nå bygging av hurtigladestasjoner i kommuner hvor det finnes færre enn to hurtigladere fra før. Støtten gis etter førstemann-til-mølla prinsippet. Totalt 24 kommuner i Hedmark og Oppland har færre enn to hurtigladere, og kan søke. Se hvilke kommuner det gjelder her, og hvordan man søker.

I Hedmark gjelder dette følgende kommuner: Eidskog, Engerdal, Folldal, Grue, Hamar, Nord-Odal, Os, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Våler og Åsnes. 

I Oppland kan følgende kommuner søke: Etnedal, Gausdal, Gran, Jevnaker, Søndre Land, Sør-Fron, Vestre Toten, Vågå, Østre Toten, Sel, Skjåk og Øystre Slidre.

Hva kan kommunen få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladere i kommuner der det ved utgangen av 24. juni 2017 fantes færre enn to. Enova støtter inntil to hurtigladere i hver kommune.

Etableringen av hurtigladere gjelder trippelstandard hurtigladere.

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister. Søker må fylle ut maler og legge ved obligatoriske vedlegg til søknaden som gir Enova tilstrekkelig informasjon til å behandle søknaden. Mer informasjon om dette finnes på Enova sine nettsider.

– Vi kan komme til å se en tredobling i antall elbiler de neste tre årene. Hurtigladerne må på plass like raskt, og aller helst i forkant, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening i ei pressemelding.

Førstemann til mølla

Enova dekker inntil 40% av godkjente investeringskostnader, med en øvre grense på 200 000 kroner per trippelstandard hurtiglader. Programmet har løpende søknadsfrist. 

– Enova har sagt klart fra at støtten gis etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Derfor må kommunene snu seg raskt , sier Bu.

– Vi får mange medlemshenvendelser om kommuner som mangler hurtigladere. Henvendelsene kommer både fra lokalt hold og fra elbilister som ønsker å kjøre utslippsfritt til utkantstrøk. Det nye støtteprogrammet vil både gjøre det enklere å eie elbil utenfor tettbygde strøk og å dra på tur dit, sier Bu. 

Mer informasjon

Sist oppdatert 22. september 2017

Utskrift