Stor interesse for fagforum energi og klima

To av foredragsholderne: Prosjektleder Alf Kristian Enger, Sør-Østerdal og klimapådriver Live Ytrehus, HadelandEngasjementet var stort på det første fagforumsmøtet for energi- og klimaarbeid i kommuner i Innlandet.

Mandag var 17 representanter fra kommuner og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland samlet i regi av Energiråd Innlandet til oppstartsmøte for fagforum for energi og klimaarbeid. Det store oppmøtet og engasjementet viser at det er behov for et samlingspunkt av denne typen.

Fagforumet er beregnet på personer i kommunene som er sentrale i implementering av energi- og klimaplanene. Tanken er at dette skal være en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og økt samarbeid mellom kommuner og regioner.

Erfaringer fra andre kommuner

Det var stor interesse og høyt engasjement blant deltakerne i fagforumet.Deltakerne fikk et innblikk i erfaringer fra andre kommuner. Klimapådriver for Hadeland Live Ytrehus presenterte hvordan hun jobber for å få økt fokus på gjennomføring av energi- og klimatiltak i Hadelandsregionen.

Therese H. Karlseng er energi- og klimarådgiver i Hedmark fylkeskommune – en relativt nyopprettet stilling. Hun fortalte om fylkeskommunens planer innen energi og klima.

Prosjektleder Alf Kristian Enger fra Elverumsregionen Næringsutvikling ga deltakerne en oversikt over prosjektet "ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal" og hvilke resultater de deltakende kommunene har fått ut av dette så langt.

Mange felles utfordringer

Møtet ga rom for gode faglige diskusjoner og avdekket mange felles utfordringer på tvers av kommunegrensene. Gjennom gruppediskusjoner ga deltakerne mange og konstruktive innspill på hvordan de mener fagforumet bør utformes og hva det bør inneholde. Et viktig punkt er kombinasjonen av regionale og felles samlinger, på grunn av de store reiseavstandene i Innlandet.

Mer info

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift