Velkommen til "Klimadag Innlandet"!

Energiråd Innlandet arrangerer klimadag Innlandet 27. oktober 2017Energiråd Innlandet inviterer til en spennende og variert «klimadag» 27. oktober for å sette fokus på klimaarbeidet i Innlandet. Programmet er todelt. Første del tar for seg utfordringer og løsninger knyttet å nå klimamålene i regionen. På ettermiddagen avholdes det årlige klimanettverksmøtet for kommunene.

Det er anledning til å delta på hele eller deler av dagen. Dette blir Energiråd Innlandets siste arrangement, og vi håper mange har mulighet til å delta!

Klimadagen holdes på Prøysenhuset i Ringsaker. Påmeldingsfrist: 18. oktober.

Klima(sam)arbeid i Innlandet

Dagens første del handler om klimaarbeidet i Innlandet. Energiråd Innlandet ønsker å sette fokus på klimaarbeidet – og forhåpentligvis også klimaSAMarbeidet - i Innlandet i årene framover. Målet er å belyse sentrale tema og utfordringer på området samt hvordan Innlandet skal nå sine klimamål.

Blant foredragsholderne er Ivar Odnes, stortingsrepresentant for Oppland, som vil snakke om hvordan Innlandet skal nå klimamålene. Fylkesmann i Oppland Sigurd Tremoen vil snakke om hvilken betydning Parisavtalen har for Innlandet.

Det vil også bli innlegg om veien videre på klimafronten fra begge fylkeskommunene, og fra Forskningsrådet om ny teknologi i klimaarbeidet.

Denne delen av programmet avsluttes med en paneldebatt der innlederne deltar, om hva som skal til for at Innlandet skal nå sine klimamål.

Årlig nettverksmøte

Etter lunsj arrangerer Energiråd Innlandet for siste gang sitt årlige nettverksmøte for personer som jobber med planlegging, iverksetting og oppfølging av energi- og klimatiltak i kommunene i Hedmark og Oppland.

Under samlingen vil Bjørnar Kruse fra Gjøvik kommune snakke om klimavennlig transport i Innlandet. Fylkeskommunene vil presentere sine satsinger innen klima og samarbeid med kommunene på området.

Til slutt blir det holdt en dialogkafé med tema «hvem brenner for hva, og hva vil de gjøre med det?». Det legges opp til diskusjon i grupper, som skal lede fram til en «ønskeliste» fra kommunene til fylkeskommunene.

Energiråd Innlandet ønsker alle velkommen til klimadagen!

Mer informasjon

Sist oppdatert 03. oktober 2017

Utskrift