Prosjekter innen grønn transport

Et skifte fra fossil til fornybar energi i transportsektoren er helt nødvendig for å løse dagens klimautfordringer. Energiråd Innlandet er engasjert i flere prosjekter innen grønn transport (foto: iStock).Transporten står for halvparten av Innlandets klimagassutslipp. Et skifte fra fossil til fornybar energi i transportsektoren er derfor helt nødvendig for å løse klimautfordringen. Energiråd Innlandet arbeider mot denne sektoren gjennom varierte prosjekter.

Skiftet i transportsektoren må skje på flere nivå. For reiser der det er mulig og praktisk må vi få til en overgang fra personbil til sykkel, gange og kollektiv. I tillegg til å bidra med kutt i klimagasser vil dette også gi positive effekter på folkehelsen, luftforurensing, trafikktettheten og trivsel i bysentra.

Men det er ikke alltid vi har et alternativ til personbilen eller tungtransporten. Derfor må det i parallell arbeides med å få denne sektoren over fra fossil til fornybar energi så raskt som mulig. Det finnes etter hvert mange gode alternativer til fossile kjøretøy. Norge er et foregangsland i bruk av elbil, enten i fullelektrisk eller hybrid type. Forskjellige typer biodrivstoff og hydrogenbiler er også gode alternativer, og det skjer kontinuerlig en rivende utvikling på alle disse teknologiene.

Energiråd Innlandet bidrar til å øke andelen grønn transport gjennom våre prosjekter, i menyen på venstre side kan du lese mer om disse.

Sist oppdatert 26. mars 2016

Utskrift