Miljøbevisst transport - miljøkrav og innkjøp som nøkkelfaktorer

Det er nødvendig med en innsats både fra kommuner og private virksomheter for å bidra til å redusere utstlippene fra transport. Sterkere fokus på miljøkrav ved innkjøp av kjøretøy og transporttjenester er et viktig virkemiddel her.

Datoer: 22.-23. september 2010
Sted: Øyer
Målgruppe:     Innkjøpsansvarlige, virksomhetsledere, miljø- og klimarådgivere, taxi- og bussnæringen, transportbedrifter og andre flåteeiere

Kommuner og bedrifter må stadig stille strengere miljøkrav ved innkjøp. Energi- og klimaplaner skal settes ut i livet, og kunder etterspør bedrifter som viser miljøansvar. Miljøriktige produkter og tjenester gir ofte reduserte driftskostnader. Gode miljøalternativer innen transport finnes allerede, det handler nå om å ta disse i bruk. Konferansen tok for seg:

  • Hvilke miljøkrav kan og bør stilles i innkjøpsprosesser innen transport?
  • Hvilke kjøretøy og drivstoff er tilgjengelige - nå og i nærmeste fremtid?
  • Erfaringer fra kommuner og virksomheter som har gjort smarte miljøinnkjøp på transportsiden

Konferansen ble arrangert i samarbeid med Knutepunkt Hedmark og Knutepunkt Oppland samt NHO Innlandet.

Presentasjoner fra konferansen

Bilder fra konferansen

  Utstilling av miljøbiler på konferansen om miljøbevisste transportinnkjøp
     
Utstilling av miljøbiler på konferansen om miljøbevisste transportinnkjøp
    
Utstilling av miljøbiler på konferansen om miljøbevisste transportinnkjøp
  
Utstilling av miljøbiler på konferansen om miljøbevisste transportinnkjøp
  
Utstilling av miljøbiler på konferansen om miljøbevisste transportinnkjøp
 
Utstilling av miljøbiler på konferansen om miljøbevisste transportinnkjøp - elsportsbilen Tesla
  
Frigg Mosseros fra Schenker så nærmere på om næringslivet er klare for strengere miljøkrav
Frigg Mosseros fra Schenker AS så nærmere på om næringslivet er klare for strengere miljøkrav.
  
Paul Hegna fra Møller-gruppen snakket om dagens og morgendagens miljøbiler.
Paul Hegna fra Møller-gruppen snakket om dagens og morgendagens miljøbiler.
 
Ingrid Bjerke Kolderup fra Difi ga en innføring i Veiledende kriteriesett for miljøbevisst anskaffelse av bil
Ingrid Bjerke Kolderup fra Difi ga en innføring i veiledende kriteriesett for miljøbevisst anskaffelse av bil og drosjetjenester.
  
Stefan Berg fra Trafikverket i Sverige viste hvordan de skaper miljø- og sikkerhetskrav gjennom innkjøpsprosesser
Stefan Berg viste hvordan Trafikverket i Sverige skaper miljø- og sikkerhetskrav gjennom sine innkjøpsprosesser.
 
Godt fremmøte på konferansen "Miljøbevisst transport - miljøkrav og innkjøp som nøkkelfaktorer"
Rundt 50 deltakere og foredragsholdere var med på konferansen.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift