Webinar: Sykkelsatsing i kommunene

Hva skal til for at kommunen skal få flere av innbyggerne til å sykle mer? Hva har Innlandets tre sykkelbyer gjort? Hva kan vi lære av Norges beste sykkelby, Lillestrøm? Og er det bare byer som har nytte av å satse på sykling?

Målet med webinaret var at deltakerne på en enkel og kjapp måte skulle få vite mer om sykkel som satsingsområde for kommunen, med faglig påfyll og erfaringer fra kommuner som har jobbet mye med dette.

Dato: 19. august 2014
Sted: Ditt eget kontor :)
Målgruppe:     Klima- og miljørådgivere, folkehelsekoordinatorer, arealplanleggere og andre som er opptatt av satsing på økt bruk av sykkel i kommunene 

Presentasjoner fra webinaret

Vi beklager at foredraget fra Bård Sødal Grasbekk i Hamar kommune utgikk på grunn av sykdom. I stedet har vi fått lov til å legge ut evalueringsrapporten som Hamar kommune laget etter tre år som sykkelby. Her vil dere finne mange nyttige ideer og erfaringer.

Fagdagen er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 14. mars 2015

Utskrift