Fagdag: Klimavennlige kjøretøy i kommunen - slik gjør vi det!

Fagdagen satte fokus på hvordan kommunene kan komme i gang og hvordan man i praksis gjennomfører innfasing av klimavennlige kjøretøy i egne transportflåte – både innen elektrisk, biogass og hydrogen.

Dato: 22. august 2014
Sted: Lillehammer
Målgruppe:     Kommuner ved innkjøpsansvarlig, energi- og klimaansvarlig, ledere og
brukere i relevante kommunesektorer, bl.a. pleie og omsorg og teknisk drift

I tillegg til det faglige innholdet ble det også holdt en miniutstilling av nye klimavennlige biler, som deltakerne på fagdagen hadde mulighet til å prøvekjøre.

Presentasjoner fra fagdagen

Fagdagen er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Bilder fra fagdagen

Representanter fra en rekke kommuner i Innlandet hadde funnet veien til fagdagen om klimabiler på Lillehammer på fredag.
Representanter fra en rekke kommuner i Innlandet hadde funnet veien til fagdagen om klimabiler på Lillehammer på fredag.
  
Odd-Olaf Schei fra Bellona ga deltakerne oppdatert informasjon om nye og kommende klimabiler på markedet.
Odd-Olaf Schei fra Bellona ga deltakerne oppdatert informasjon om nye og kommende klimabiler på markedet.
  
Daglig leder Therese H. Karlseng i Energiråd Innlandet presenterte prosjektet "Grønn vei", som fagdagen var en del av.
Daglig leder Therese H. Karlseng i Energiråd Innlandet presenterte prosjektet "Grønn vei", som fagdagen var en del av.
  
Etter foredragene fikk deltakerne mulighet til å se og prøvekjøre en rekke nye klimabiler.
Etter foredragene fikk deltakerne mulighet til å se og prøvekjøre en rekke nye klimabiler. F.v.: Mikkel Kvasnes (Lillehammer kommune), Therese H. Karlseng (Energiråd Innlandet), Lise Urset (Hamar kommune) og Morten Strøyer Andersen (Gjøvik kommune).

Sist oppdatert 14. mars 2015

Utskrift